Asseco Poland S.A.

Asseco Poland (GPW: ACP) jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z kapitalizacją przekraczającą 4,4 mld zł (ponad 1 mld euro) wchodzi w skład prestiżowego indeksu WIG20.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin