Badania i rozwój

w Fudo Security


Nasz najnowszy projekt:

NOWY INNOWACYJNY
PRODUKT.

Projekt „Opracowanie innowacyjnego modułu AI w branży cyberbezpieczeństwa, dedykowanego monitorowaniu i inteligentnej analizie sesji uprzywilejowanych w czasie rzeczywistym” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1 .1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wartość projektu: 3 469 418,83 zł
Wkład finansowy Funduszu Europejskiego: 2 632 914,80 zł

Główny cel projektu:
Opracowanie innowacyjnego modułu sztucznej inteligencji (AI) działającego w obszarze cyberbezpieczeństwa dedykowanego do monitorowania i inteligentnej analizy sesji uprzywilejowanych w czasie rzeczywistym.

Wynik projektu:
Nowy produkt innowacyjny – Moduł AI, który jest w stanie monitorować, zarządzać i analizować uprzywilejowane sesje w czasie rzeczywistym za pomocą algorytmów samouczących się opartych na uczeniu maszynowym i rozwiązaniach AI.

Moduł AI uzyskamy dzięki opracowaniu pięciu samouczących się klasyfikatorów – algorytmów realizujących zarówno analizę zachowań użytkowników, jak i uprzywilejowanego dostępu. Dzięki połączeniu klasyfikatorów w module AI możliwe będzie zwiększenie bezpieczeństwa dostępu uprzywilejowanego, zmniejszenie liczby cyberataków wynikających z naruszeń bezpieczeństwa w tym obszarze oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych wrażliwych i prywatnych, do których dostęp mają użytkownicy uprzywilejowani. Możliwe będzie również zautomatyzowanie procesu analizy sesji uprzywilejowanych.

Unikalne cechy rezultatu projektu:
Wyniki zostaną osiągnięte dzięki różnorodnym zadaniom i wysiłkom badawczo-rozwojowym, które zaowocują innowacją produktową – w postaci znacznie ulepszonej usługi, umożliwiającej kompleksowe monitorowanie, analizę i zarządzanie uprzywilejowanym dostępem.

Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na problemy i potrzeby podmiotów działających w obszarze infrastruktury krytycznej, firm prywatnych, a także instytucji publicznych. Planowane rozwiązanie będzie analizować w czasie rzeczywistym różnorodne dane związane z sesjami uprzywilejowanymi, w tym m.in. dane biometryczne, sieciowe i semantyczne, dzięki czemu będzie w stanie identyfikować anomalie podczas sesji uprzywilejowanej oraz powiadamiać i zapobiegać kradzieży wrażliwych danych lub cyberataku.

Rezultat pozwoli również na analizę wcześniej niekontrolowanych danych związanych z sesjami uprzywilejowanymi, a tym samym będzie w stanie wypełnić istniejące luki w zabezpieczeniach w dostępie uprzywilejowanym. Dodatkowo wprowadzenie automatyzacji do uprzywilejowanego procesu kontroli i analizy sesji znacznie skróci czas potrzebny na ten proces.

Wdrożenie innowacyjnych rezultatów projektu:
Będzie się to odbywało poprzez wprowadzanie wyników prac B+R we własnej działalności i oferowanie ich wybranym grupom odbiorców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka.

Zamów darmowe DEMO

Czy masz pewność, że Twoje dane są bezpieczne?