FUDO 5.1
Rozszerzona funkcjonalność Access Gateway i Operacji Administratorów

Manager haseł w klastrze

 • Co nowego?

  Wsparcie dla Managera haseł w klastrze

 • Zalety

  Możliwość zmiany hasła na poziomie każdego węzła. Fudo może zmieniać hasła na każdym węźle i strefie sieci. Administratorzy mogą teraz wybrać zarówno wszystkie węzły jak i konkretne węzły w klastrze, aby zmieniać hasła. Użytkownik może uzyskać aktualne hasło z poziomu Portalu Użytkownika. Fudo 5.1 zapewnia stały dostępu do serwerów w przypadku awarii węzła i pozwala na wdrożenie scenariuszy równoważenia obciążenia.

Autentykacja certyfikatów w Access Gateway

 • Co nowego?

  Autentykacja w oparciu o certyfikaty

 • Zalety

  Użytkownicy mogą logować się do Access Gateway za pomocą uwierzytelnienia certyfikatem bez konieczności podawania hasła. Uwierzytelnianie certyfikatem oferuje jeszcze wyższy poziom zabezpieczenia.

Widoczność kont w Access Gateway

 • Co nowego?

  Użytkownicy widzą czy inne osoby są połączone z serwerem docelowym.

 • Zalety

  Użytkownicy widzą czy istnieje aktywna sesja pomiędzy serwerem docelowym a innym użytkownikiem, co usprawnia komunikację oraz nadzór nad bieżącymi sesjami w ramach Access Gateway.

Nowy interfejs graficzny

 • Co nowego?

  Zmiany w ramach GUI zwiększające przejrzystość i funkcjonalność

 • Zalety

  Dodatkowe motywy dostępne z poziomu Panelu Administracyjnego: jasny, ciemny oraz terminal

Dodatkowe usprawnienia

 • Możliwość wysyłania powiadomień push z aplikacji mobilnej Fudo Officer o zdarzeniach „Sesja oczekująca na zatwierdzenie”.
 • Możliwość ustawienia loginu i hasła do konta uprzywilejowanego w celu uwierzytelniania zewnętrznego.
 • Możliwość aktualizacji haseł Active Directory jako metodę uwierzytelniania w Access Gateway.
 • Ważne wiadomości dot. IP i ustawień SMTP są teraz zapisywane w dzienniku zdarzeń.
 • W przypadku skonfigurowania wielu adresów serwerów dla serwera statycznego widoczny jest tylko pierwszy adres. Reszta jest wyświetlana po rozwinięciu listy w głównym widoku Serwery.
 • Zwiększona wydajność symultanicznej replikacji danych.
 • Pole „Certyfikat CA” jest teraz wymagane, aby pomyślnie skonfigurować LDAP jako zewnętrzną metodę uwierzytelniania.
 • Konta mogą być konfigurowane z serwerami, co pozwala na łatwiejsze przeszukiwanie listy serwerów.
 • Ulepszone wykorzystanie zasobów na maszynach obsługujących połączenia WebClient.
 • Możliwość ustawienia wymaganej liczbę głosów do zatwierdzenia lub odrzucenia prośby użytkownika przez API.

Usprawnienia dot. Access Gateway

 • Możliwość filtrowania kont według nazwy, protokołu, nazwy serwera, hosta i  portu.
 • Lepsza widoczność nazw kont.
 • Ulepszenie procesu zmiany hasła, w tym opcja zmiany hasła włączona w ramach uwierzytelniania wieloskładnikowego.
 • Ulepszony proces pobierania historii haseł połączonego konta

Zamów darmowe DEMO

Czy masz pewność, że Twoje dane są bezpieczne?