Nota prawna

Zasady użytkowania i ograniczenia prawne
Właścicielem witryny http://www.fudosecurity.com jest Fudo Security Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224900, NIP 524-25-21-745.

Zanim rozpoczniesz korzystanie z witryny Fudo Security Sp. z o.o. zapoznaj się z tymi zasadami. Korzystanie z witryny oznacza akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku akceptacji tych zasad, zaprzestań korzystania z witryny. Fudo Security Sp. z o.o. niniejszym upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie („witryna”) wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych. Jakichkolwiek materiałów i informacji umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w innej witrynie w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi, dlatego jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie niniejszych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę przez użytkownika prawa do korzystania z niniejszej witryny, co nie wyłącza dalszych uprawnień Fudo Security Sp. z o.o. wynikających z przepisów prawa. W przypadku takiego naruszenia należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Zastrzeżenia
Materiały znajdujące się na niniejszej witrynie są dostarczane bez jakichkolwiek gwarancji, dostosowania do określonych potrzeb, w formie takiej, jaka jest zaprezentowana. Zobowiązania Fudo Security Sp. z o.o. dotyczące oferowanych produktów i usług są określane wyłącznie przez warunki umów ich udostępniania i żaden element zawarty na niniejszej witrynie nie może być uznany jako zmieniający te warunki. Fudo Security Sp. z o.o. może wprowadzić, w dowolnym czasie oraz bez wcześniejszej informacji, zmiany w usługach i materiałach, o których informacja znajduje się na witrynie.

Ograniczenia odpowiedzialności
W granicach obowiązujących przepisów prawa, w żadnym wypadku Fudo Security Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w związku z użyciem, niemożnością użycia lub też są efektem użycia serwisu. Odnosi się to także do jakichkolwiek innych stron internetowych z nim połączonych. Fudo Security Sp. z o.o. nie ponosi także odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania stron, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych, wirus komputerowy lub awarię linii albo systemu.
Ograniczenie odpowiedzialności jest także skuteczne w przypadku, gdy Fudo Security Sp. z o.o. lub użytkownicy zostali poinformowani o możliwości powstania jakiejkolwiek szkody w związku z użytkowaniem serwisu lub też stron z nim połączonych.

Linki do witryn internetowych innych firm
Linki do witryn internetowych innych firm znajdują się na witrynie Fudo Security Sp. z o.o. wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. Skorzystanie z nich powoduje opuszczenie niniejszej witryny. Fudo Security Sp. z o.o. nie monitoruje zawartości, nie kontroluje tych witryn, ani nie bierze za nie odpowiedzialności, w szczególności za treści wszystkich witryn internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki. Fudo Security Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za informacje i materiały oraz za żadne oprogramowanie lub inne produkty, które można na nich znaleźć. Fudo Security Sp. z o.o. nie bierze również odpowiedzialności za rezultaty korzystania z tych witryn. Przechodząc do jednej z witryn internetowych innych firm, użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

Ochrona prywatności użytkowników
Fudo Security Sp. z o.o. informuje, iż w pełni respektuje i chroni prawo do prywatności oraz wszelkich danych osobowych użytkowników serwisu. „Ochrona prywatności użytkowników” zawiera informacje wyjaśniające zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, jakie użytkownik może udostępnić Fudo Security Sp. z o.o. podczas korzystania z serwisu, a także informacje dotyczące stosowania plików cookies przez serwis.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników
Odwiedzając serwis użytkownicy nie mają konieczności ujawniania swoich danych osobowych. W naszej ofercie użytkownik znajdzie opis naszych produktów i usług, może zapoznać się z informacjami o działalności Fudo Security Sp. z o.o. lub też uzyskać dostęp do najnowszych informacji oraz ofert, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.
Jednakże korzystając z pewnych usług udostępnionych na stronach serwisu, użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych, to jest danych, które pozwolą na potwierdzenie ich tożsamości. Do takich danych należy zaliczyć: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu oraz inne informacje identyfikujące koniczne ze względu na właściwość konkretnej usługi świadczonej za pośrednictwem serwisu.
Zaznaczyć jednak należy, iż w każdym wypadku powierzenie Fudo Security Sp. z o.o. danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownicy decydują o udostępnieniu swych danych osobowych kierując się wyłącznie swym własnym uznaniem i jedynie swoją własną wolą. Fudo Security Sp. z o.o. zastrzega, że będzie przetwarzać powierzone przez użytkownika dane osobowe w celach sporządzenia oferty, w celach marketingowych i statystycznych, w szczególności w celu prowadzenia reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług lub w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy jak i sprzedaży.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych lub przesłane drogą elektroniczną Fudo Security Sp. z o.o. przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawami:

Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku
Fudo Security Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym podmiotom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na wniosek uprawnionych organów na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Fudo Security Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ujawnienia współpracującym serwisom i agencjom opracowane przez zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.
Bez potrzeby uzyskania dodatkowej zgody użytkownika (lub jeśli nie jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami) powierzone Fudo Security Sp. z o.o. dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym, którzy będą z nich korzystać zgodnie z obowiązującym prawem oraz w granicach upoważnienia udzielonego przez użytkownika. Osoby wyżej wymienione, które będą korzystać z tych danych, podlegają indywidualnym ustaleniom związanym z ochroną prywatności, obowiązują ich również stosowne umowy o zachowaniu poufności.

Modyfikacja, uzupełnienia i usuwanie danych
Fudo Security Sp. z o.o. dokłada starań, by dane użytkowników były kompletne, aktualne oraz dokładne. Każdemu użytkownikowi, który powierzył swoje dane osobowe, Fudo Security Sp. z o.o. zapewnia dostęp do dotyczących go danych celem ich weryfikacji i uzupełnienia lub sprostowania.

Postanowienia końcowe
Fudo Security Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu, jak i tych, które same umieszczają linki do serwisu.
Fudo Security Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie.
W przypadku pytań czy uwag użytkowników dotyczących warunków korzystania z serwisu czy ochrony prywatności, prosimy o przesłanie poczty elektronicznej na adres info@fudosecurity.com.

Logo Header Menu