Fudo Session Recorder

Monitoruj zdalne sesje uprzywilejowane

O Fudo Session Recorder

55% naruszeń bezpieczeństwa wynika z nadużyć po stronie kont uprzywilejowanych, a aż 60% z nich to efekt błędu administratora (Źródło: Verizon “2015 Data Breach Investigation report”). Konta uprzywilejowane pozwalają na nieograniczony dostęp do krytycznych zasobów: głównych serwerów, urządzeń sieciowych i stacji końcowych. Brak kontroli nad sesjami uprzywilejowanymi stanowi bezpośrednie zagrożenie dla integralności i bezpieczeństwa danych. Co więcej, przejęcie konta uprzywilejowanego może prowadzić do wycieków danych i zagrozić reputacji firmy.

Dlatego niezbędne jest wdrażanie sprawdzonych rozwiązań, zarządzających całą infrastrukturą, z uwzględnieniem użytkowników, kont oraz zdalnych sesji dostępowych.

Get Fudo Session Recorder
Fudo Session Recorder to produkt zawierający jedynie podstawowe funkcje pozwalające na wykorzystanie domowe lub w małej firmie. Pełna wersja produktu w wersji enterprise jest opisana na stronie poświęconej Fudo PAM →

Jak działa nagrywanie sesji?

Fudo Session Recorder pozwala na nagrywanie zdalnych sesji i przechowywanie ich w celu późniejszej analizy.
Logo Header Menu