Secret Manager

Automatycznie zarządzaj danymi dostępowymi na serwerach monitorowanych

Secret Manager

WYZWANIA

Infrastruktury informatyczne cechujące się automatyzacją korzystają często z kont uprzywilejowanych, na których można uzyskać dostęp do cennych aplikacji lub danych.Konta te stanowią często cel ataków prowadzonych przez cyberprzestępców, którzy chcą uzyskać nieuprawniony dostęp do kluczowych informacji lub kluczy tajnych.

Ponieważ klucze tajne są stosowane w niemal każdym elemencie infrastruktury IT (np. protokołach SSH, certyfikatach, kluczach API, kluczach szyfrowania, a nawet danych dostępowych do kont uprzywilejowanych), trzeba je wdrażać, korzystając z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej organizacji. Umożliwia to uwierzytelnianie dostępu do danych i nadawanie użytkownikom odpowiednich uprawnień.

Control credentials with Fudo Secret Manager image

Sprostać wyzwaniom

  • Automatyzacja danych logowania

    System Fudo można skonfigurować tak, aby automatycznie zarządzał danymi logowania na serwerach monitorowanych i zmieniał hasła po upłynięciu określonego czasu (np. 1 godziny).Moduł zarządzania kluczami tajnymi (Secret Manager) umożliwia dokonywanie zmian haseł na następujących systemach:Unix, My SQL, Cisco, Cisco Enable Password, MS Windows.


  • Moduł zarządzania przesyłaniem haseł między aplikacjami

    Moduł AAPM umożliwia bezpieczne przesyłanie haseł pomiędzy aplikacjami.Moduł ten jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Microsoft Windows, Linux oraz BSD.


  • Moduł zmiany haseł

    Fudo posiada moduł zmiany haseł (Custom Password Changer), który umożliwia zarządzanie danymi dostępowymi do kont uprzywilejowanych na serwerach monitorowanych. Moduł ten działa na osobnej warstwie transportowej SSH, LDAP, Telnet lub WinRM. Korzystając z systemu Fudo, możesz użyć modułu wbudowanego, jak również napisać swój własny skrypt. Oprócz tego do systemu Fudo możesz też przesłać samodzielnie utworzone wtyczki spersonalizowane.


Secret Manager solutions image Secret Manager solutions image

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa

Zarządzaj danymi dostępowymi na serwerach monitorowanych w bezpieczny sposób

Dzięki modułowi zarządzania kluczami tajnymi (Secret Manager) organizacje mogą egzekwować surowe zasady bezpieczeństwa obejmujące konta uprzywilejowane i serwery monitorowane. Ułatwia to dbanie o bezpieczeństwo danych dostępowych. Dzięki zasadom dotyczącym haseł zwiększysz bezpieczeństwo swoich systemów, a dzięki modułowi zarządzania przesyłaniem haseł między aplikacjami (Application to Application Password Manager, AAPM) bezpiecznie prześlesz hasła pomiędzy poszczególnymi elementami Twojego środowiska.

Wchodzący w skład systemu Fudo moduł zarządzania kluczami tajnymi (Secret Manager) zapewni Twoim administratorom możliwość nadzoru oraz szyfrowania kluczy tajnych. Za jego pomocą administratorzy będą mogli skonfigurować zasady dotyczące siły haseł i częstotliwości ich zmian. Z kolei pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo będą mogli kontrolować dostęp do kluczy tajnych i zwiększyć niezawodność stosowanych przez siebie zasad, gdyż system Fudo rejestruje wszystkie dane i zmiany w panelu znajdującym się na portalu administratora.

Przekonaj się, czy magazyny haseł bezpiecznie przechowują Twoje dane i poznaj dostępne rozwiązania

Zamów darmowe DEMO

Czy masz pewność, że Twoje dane są bezpieczne?