Secure Remote Access

Spełnij wymogi transformacji cyfrowej i zapewnij bezpieczną zdalną pracę

Secure Remote Access

WYZWANIA

Cyfrowa transformacja przyniosła ze sobą nowe przeszkody, które utrudniają pracę zdalną i narażają zdalne stanowiska pracy na ataki. Organizacje potrzebują wglądu w działania prowadzone przez użytkowników zdalnych, metod uwierzytelniania użytkowników i udostępniania im niezbędnych zasobów oraz bezpiecznych połączeń pomiędzy użytkownikami a własną infrastrukturą sieciową.

Rozwiązania takie jak wirtualne sieci prywatne (Virtual Private Network, VPN), polityka zerowego zaufania (Zero Trust) lub wykorzystanie reguł zapory sieciowej do zarządzania dostępem są często przestarzałe i niezdolne do zapewnienia bezpiecznego dostępu zdalnego do kluczowych zasobów.Ich popularność wśród różnych organizacji powoduje też, że są one łatwym celem dla cyberprzestępców, którzy wykorzystują ich luki, by zdobyć dostęp do ruchu sieciowego i najważniejszych elementów infrastruktury.

Secure Remote Access connection from around the world icon

Sprostaj wyzwaniom

  • Bezpieczne połączenie

    System Fudo działa pomiędzy użytkownikami a Twoją siecią w charakterze pośrednika, omijając bezpośredni ruch sieciowy kierowany w stronę Twojej infrastruktury. System Fudo oferuje ponad 12 protokołów połączeniowych, takich jak SSH, RDP czy VNC. Umożliwia przy tym połączenie wszystkich użytkowników z niezbędnymi im zasobami w bezpieczny i bezpośredni sposób poprzez bramkę dostępową.


  • Aktywność użytkowników

    Dzięki modułowi monitoringu aktywnego (Active Monitoring) każde połączenie zdalne jest monitorowane i rejestrowane. Rozwiązanie to umożliwia archiwizację nagrań wideo z sesji oraz kompleksowe przetwarzanie danych wejściowych. Moduł ten ułatwia również pracę administratorom, którzy mogą interweniować w dowolnym momencie.


  • Uwierzytelnianie i uprawnienia

    Oferując możliwość zastosowania wielu metod uwierzytelniania, system Fudo zapewnia dostęp do środowiska, w którym tworzyć można siatki użytkowników uprzywilejowanych.Umożliwia to nadanie im odpowiednich uprawnień, których potrzebują do realizacji swoich zadań, przy jednoczesnym uniemożliwieniu jakichkolwiek ruchów bocznych w obrębie kluczowych zasobów sieciowych.


Unraveling Secure Remote Access Challeneges image Unraveling Secure Remote Access Challeneges image

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa

Połącz się z całym światem w bezpieczny sposób

Moduł bezpiecznego dostępu zdalnego (Secure Remote Access) jest konieczny w świecie, w którym wymagana jest praca zdalna. Dotyczy to również połączeń, które nawiązywane są lokalnie.Organizacje muszą sprostać nowym wyzwaniom związanym z pracą zdalną i korzystać z najlepszych rozwiązań mających na celu zapobieganie zagrożeniom cyfrowym.

Dzięki wchodzącemu w skład systemu Fudo modułowi bezpiecznego dostępu zdalnego (Secure Remote Access) zyskasz całkowitą kontrolę nad użytkownikami i ich połączeniami.Administratorzy mogą monitorować dostęp do najważniejszych elementów systemowych i prowadzić drobiazgową kontrolę swoich środowisk.

Dowiedz się więcej na temat Secure Remote Access

Zamów darmowe DEMO

Czy masz pewność, że Twoje dane są bezpieczne?