Ransomware Prevention w branży transportowej

Kontrola dostępu i aktywny monitoring użytkowników

Ransomware Prevention w branży transportowej

Zmiany w obrębie branży

Rozwój technologii cyfrowych stawia przed firmami z branży transportowej coraz to nowe wyzwania. Rozpowszechnienie globalnej łączności internetowej wymaga potrzebę zastosowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu ochrony infrastruktury sieciowej.

Z uwagi na strategiczny aspekt branży i silnego wpływu na zarówno państwowy jak i światowy handel transport stanowi wymarzony cel dla cyberprzestępców.

Fudo offering Cybersecurity in transportation solution image

Na co warto zwrócić uwagę?

Ransomware Prevention w branży transportowej

Protect System Components icon

Chroń kluczowe elementy swojej infrastruktury

Identyfikuj użytkowników i weryfikuj ich tożsamość oraz kontroluj dostęp do strategicznych zasobów

Modern Integration icon

Łatwa integracja

Zwróć uwagę na kompatybilność wykorzystywanych rozwiązań.

Comply With Regulations icon

Zgodność z przepisami

Zadbaj o zgodność z przepisami i zyskaj nadzór nad użytkownikami uprzywilejowanymi.

Ransomware Prevention w branży transportowej

Słabe punkty systemów kontroli wykorzystywanych w ramach infrastruktury informatycznej stosowanej w branży transportowej

Zmiany w ramach sieci korporacyjnych powodują wzrost liczby luk bezpieczeństwa. Wyzwania związane ze stosowanymi w branży transportowej rozwiązaniami IT dotyczą przede wszystkim słabych punktów systemów kontroli. Konta administratorów są wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do wrażliwych danych.

Wielkość infrastruktury i mnogość danych wymaga zastosowania wielu kont uprzywilejowanych lub administracyjnych. Rodzi to potrzebę zastosowania skutecznego systemu nadzoru.

Jedynie systemy, które umożliwiają administratorom interwencję w czasie rzeczywistym skutecznie minimalizują zarówno ryzyko jak i koszty ewentualnych nadużyć.

Dodatkowo branża transportowa musi sprostać wyzwaniom legislacyjnym – spełniać normy związane z cyberbezpieczeństwem oraz zarządzać zgodnością z normami.

Control Systems Vulnerabilities Within IT Transportation Infrastrucutre Image

ZABEZPIECZ SWOJE KONTA I ZASOBY PRZY UŻYCIU modułu zapobiegania atakom typu Ransomware w branży transportowej

Zastosuj moduł zarządzania dostępem (Access Management) i zabezpiecz swoje zasoby, poprzez tworzenie środowiska umożliwiającego dokładną kontrolę kont uprzywilejowanych. Monitoruj i nadzoruj wszystkie połączenia zdalne.

Fudo PAM

Ochrona branży transportowej

Opracowana dla branży transportowej strategia zapobiegania atakom prowadzonym za pomocą oprogramowania wymuszającego okup (Ransomware Prevention) wymaga stosowania zabezpieczonych kont uprzywilejowanych oraz kluczy tajnych i danych dostępowych.Konta uprzywilejowane są stosowane powszechnie w branży transportowej w celu umożliwiania dostępu do baz danych, aplikacji, serwerów, danych poufnych i innych elementów systemów.System Fudo oferuje kompleksowe rozwiązanie, które zapobiega naruszeniom zabezpieczeń wynikającym z nadużyć w zakresie nieautoryzowanego dostępu.
Połączenia zdalne realizowane za pośrednictwem protokołów RDP, SSH lub VNC mogą zostać obiektem ataków mających na celu uzyskanie dostępu do dowolnych elementów systemu i wykorzystanie techniki tzw. „ruchu bocznego” (lateral movement) w obrębie atakowanej infrastruktury.

System Fudo umożliwia zarządzanie dostępem przy wykorzystaniu dynamicznych zasad bezpieczeństwa uniemożliwiających jakikolwiek ruch boczny.Wąskie zakresy dostępu umożliwiają użytkownikom realizację ich zadań, ograniczając im jednocześnie możliwość ingerencji w pozostałe elementy systemu.Aby dodatkowo zabezpieczyć najważniejsze zasoby, system Fudo umożliwia uwierzytelnianie kluczowych danych na zasadzie autetykacji typu two-eyes , co usprawnia kontrolę dostępu i zapewnia organizacji bezpieczne sposoby udzielania dostępu.

Dzięki modułowi zarządzania kluczami tajnymi (Secret Manager) możesz również chronić swoich administratorów przed skutkami nadużyć popełnianych za pomocą kont uprzywilejowanych. Dodatkowo, dzięki modułowi monitoringu aktywnego (Active Monitoring) i kontroli dostępu, administratorzy mogą nadzorować działania wykonywane przez współpracowników zewnętrznych.Kolejną zaletą naszego systemu jest możliwość wdrożenia rozwiązań nadzorczych i regulacyjnych w Twojej organizacji, spełnienia wymogów dotyczących dostępu uprzywilejowanego oraz usprawnienia tego procesu tak, aby skutecznie chronić go przed zagrożeniami cyfrowymi.

System Fudo zapewnia też stałą możliwość stosowania kompleksowych zasad bezpieczeństwa, co pomaga organizacjom spełnić najwyższe standardy dotyczące zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, takimi jak RODO czy zapisy normy ISO 27001. Przepisy te zobowiązują całą branżę do ścisłego przestrzegania rygorystycznych zasad w zakresie zarządzania danymi.

Materiały, które mogą Cię zainteresować

  • Artykuły

    Zapoznaj się z najnowszymi artykułami na temat Twojej branży oraz produktów i trendów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.


  • Infografika

    Obejrzyj infografikę na temat polityki zerowego zaufania (Zero Trust) i metod jej wdrażania w roku 2022.


  • Case Studies

    
Dowiedz się więcej na temat najnowszych trendów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz najlepszych praktyk i rozwiązań, zapoznając się z jednym z naszych studiów przypadków, w których poddajemy analizie technologie z najwyższej półki.


Read our resources, articles, whitepapers and more image Read our resources, articles, whitepapers and more image

Monitoring proaktywny

Nadzoruj dostęp do swojej infrastruktury i interweniuj w dowolnym momencie.

Ochrona administratorów

Zabezpiecz dostęp użytkowników uprzywilejowanych za pomocą różnorakich metod uwierzytelniania i zastosuj zasadę „dwóch par oczu”, by chronić szczególnie wrażliwe zasoby.

Access Management

Zapewnij użytkownikom uprzywilejowanym odpowiedni poziom dostępu i kontroluj ich działania.

Zamów darmowe DEMO

Czy masz pewność, że Twoje dane są bezpieczne?