Bezpłatna checklista dla samorządów

Bezpieczeństwo Twojej jednostki samorządowej – pobierz teraz checklistę!

Sprawdź poziom bezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego korzystając z naszej checklisty! 

Nasza check lista jest przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, ich pracowników i wszystkich zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa w samorządach.

 

Wyzwania cyberbezpieczeństwa dla polskich samorządów

Ilość problemów i zagrożeń, z jakimi na co dzień borykają się jednostki samorządu terytorialnego stale rośnie. Dostęp do wrażliwych danych mieszkańców jest zagrożony a postępująca cyfryzacja samorządów sprawia, że wymagane są natychmiastowe działania.

 

Twoja odpowiedź na pytania odnośnie cyberbezpieczeństwa w polskich samorządach – checklista Fudo Security 

Checklista to nieoceniony zestaw zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, które umożliwiają precyzyjne wykrycie oraz wzmocnienie zabezpieczeń w samorządach. Dzięki niej, administratorzy sieci mogą zwiększyć swoją wiedzę i skutecznie chronić dostęp do niezmiernie istotnych danych samorządowych.

Pobierz checklistę teraz!

Zabezpiecz swój samorząd przed cyberatakami

 

Korzyści wynikające z użycia checklisty Fudo Security

Poprawienie cyberbezpieczeństwa samorządu: Checklista Fudo Security pomaga w identyfikacji potencjalnych luk w zabezpieczeniach, co prowadzi do wzmocnienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa w organizacji.

 

Ograniczenie ryzyka: Dzięki zastosowaniu checklisty, organizacje mogą zredukować ryzyko wystąpienia incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem, co zapobiega potencjalnym stratom finansowym i reputacyjnym.

 

Lepsza zgodność z przepisami: Używanie checklisty pomaga organizacjom w spełnianiu obowiązujących przepisów i norm regulacyjnych związanych z ochroną danych oraz bezpieczeństwem informacji. Dzięki temu unikają kar i sankcji.

 

Wzrost efektywności: Checklisty ułatwiają organizacjom wdrożenie struktur i procedur mających na celu ochronę danych i zapewnienie spójności działań związanych z cyberbezpieczeństwem.

Zwiększ skuteczność i zgodność z przepisami wykorzystując Checklistę Fudo Security

Checklista Fudo Security stanowi rozwiązanie dostarczając konkretnych wskazówek oraz zaleceń dotyczących praktyk bezpieczeństwa w polskich samorządach. Adresuje problem niestabilnej skuteczności poprzez:

Sporządzenie spersonalizowanej listy zagadnień, którym jednostki samorządu terytorialnego mogą się przyjrzeć w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Zwiększenie efektywności działań związanych z bezpieczeństwem poprzez sprecyzowanie konkretnych kroków do podjęcia i zasady postępowania.

Usprawnienie monitorowania i kontrolowania działań związanych z cyberbezpieczeństwem w organizacji.

Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i normami, co eliminuje ryzyko potencjalnych konsekwencji prawnych.

Polskie samorządy borykają się z nieodpowiednim zabezpieczeniem dostępu do danych

Częstym problemem, z jakim muszą się mierzyć jednostki samorządu terytorialnego, jest nieskuteczność praktyk bezpieczeństwa. Wiele samorządów stosuje różne procedury i rozwiązania, które nie są zawsze zgodne z obowiązującymi standardami i przepisami dotyczącymi ochrony danych. To prowadzi do niepewności w zakresie poziomu bezpieczeństwa oraz naraża wrażliwe dane mieszkańców na ryzyko.

Nagrody

Co trzecia firma doświadczyła naruszenia bezpieczeństwa w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

(żródło: 2023 Ponemon Institute Cost of a Data Breach Report)

Średni koszt naruszenia bezpieczeństwa wyniósł 4,45 miliona dolarów w 2023 r.

(źródło: IBM Security Cost of a Data Breach Report 2023)

Cyberprzestępczość będzie kosztować światową gospodarkę ponad 8 bilionów dolarów dolarów rocznie do 2023 r.

(źródło: Cybersecurity Ventures)