InfoProtector Sp. z o.o.

Firma InfoProtector Sp. z o.o. zajmuje się bezpieczeństwem informacji obejmujących różne obszary działalności organizacji w tym głównie

bezpieczeństwo: mobilne, sieci, serwerów fizycznych, stacji roboczych, stref i obiektów, a także rozmów telefonicznych. Wykorzystuje przy tym najnowsze światowe technologie. Dostarczając rozwiązania minimalizujące wyciek informacji oraz prawdopodobieństwo dostępu osób nieuprawnionych do stref, obiektów oraz danych organizacji, jednocześnie firma InfoProtector zwiększa jej szansę rozwoju. Głównym zadaniem firmy jest skupienie się na dokładnej analizie zagrożeń oraz zaproponowaniu sprawdzonych rozwiązań dla organizacji, które będą chronić jej cenne zasoby.