Rola Sztucznej Inteligencji w zarządzaniu dostępem uprzywilejowanym (PAM)

Zagrożenia cybernetyczne ewoluują szybko, stając się coraz bardziej wyrafinowane i trudne do wykrycia za pomocą tradycyjnych środków bezpieczeństwa. Stałe podejścia oparte na regułach i ręcznym monitorowaniu nie są już wystarczające do ochrony kont uprzywilejowanych. To tutaj wkracza Sztuczna Inteligencja (AI), oferując kilka zalet w kontekście PAM. Poznajmy ten temat bliżej, ze szczególnym uwzględnieniem cech naszego flagowego produktu, Fudo Enterprise.

Zrozumienie PAM: Podstawa Bezpieczeństwa

Zanim zgłębimy rolę AI w Zarządzaniu Dostępem Uprzywilejowanym (PAM), kluczowe jest zrozumienie podstaw. PAM to kompleksowa strategia cyberbezpieczeństwa, która koncentruje się na zarządzaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu dostępu do kont uprzywilejowanych, które mają podwyższone uprawnienia w środowisku IT organizacji. Innymi słowy, PAM zapewnia, że dostęp do poufnych informacji w sieci firmy ma tylko upoważniona osoba. Teraz możesz się zastanawiać, co sprawia, że pewne konta są „uprzywilejowane”? Są to konta z podwyższonymi uprawnieniami, pozwalającymi użytkownikom na wykonywanie kluczowych zadań administracyjnych. Głównym celem PAM jest zminimalizowanie ryzyka związanego z tymi kontami, ponieważ stanowią one główne cele dla cyberatakujących. Jeśli zostaną skompromitowane, mogą zapewnić nieograniczony dostęp do najważniejszych systemów i danych organizacji.

Sztuczna Inteligencja w PAM

Wyobraź sobie AI jako cyfrowego strażnika, ciągle monitorującego i analizującego działania użytkowników z uprzywilejowanym dostępem. W kontekście PAM algorytmy AI potrafią wykrywać anomalie w zachowaniu użytkowników. Anomalie te mogą być takie proste, jak ktoś logujący się w nietypowym czasie lub próbujący uzyskać dostęp do zasobów o ograniczonym dostępie. Na przykład, jeśli zwykły pracownik nagle zaczyna próbować uzyskać dostęp do bardzo poufnych plików lub wykonywać zadania administracyjne, AI może podnieść czerwoną flagę. To jak posiadanie wirtualnego strażnika, który potrafi zauważyć podejrzane działania i natychmiast powiadamiać ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym. Sztuczna Inteligencja to jak adaptacyjny mózg za systemem PAM. Uczy się na podstawie danych historycznych, aby podejmować świadome decyzje dotyczące kontroli dostępu. Zdolności uczenia pozwalają mu dostosowywać się do nowych zagrożeń i wzorców ciągle. Może identyfikować pojawiające się ryzyka bezpieczeństwa i aktywnie wzmacniać kontrolę dostępu. Na przykład, jeśli wykryje, że określona akcja często poprzedza naruszenie bezpieczeństwa, może autonomicznie zaostrzyć protokoły bezpieczeństwa, aby zapobiec przyszłym incydentom.

Podsumowując, Sztuczna Inteligencja identyfikuje natychmiastowe zagrożenia i podnosi alarmy, jednocześnie biorąc szersze spojrzenie i doskonaląc kontrolę dostępu w czasie. Wyobraź sobie scenariusz, w którym cyberatakujący uzyskuje dostęp do konta uprzywilejowanego. AI wykryłoby to włamanie w czasie rzeczywistym, oznaczając je jako potencjalne naruszenie i jednocześnie analizując ten incydent, włączając go do swojej wiedzy, aby lepiej chronić przed podobnymi zagrożeniami w przyszłości.

Fudo Enterprise z zastosowaniem AI-Powered Prevention

Teraz opiszmy rolę Sztucznej Inteligencji w naszym flagowym produkcie. Fudo Enterprise AI-Powered Prevention to jedna z najbardziej zaawansowanych funkcji na rynku. Dzięki analizie zachowań indywidualnych AI tworzy spersonalizowane wzorce zachowań dla każdego użytkownika. Każda podejrzana aktywność natychmiast wyzwala powiadomienia dla administratora, umożliwiając śledzenie i łagodzenie potencjalnych zagrożeń oraz zapewniając odpowiedzialność za działania odpowiednich osób.

W Fudo Enterprise masz elastyczność w konfiguracji modułu AI zgodnie z Twoimi konkretnymi wymaganiami. Możesz określić kryteria i czas treningu. Modele AI są zaprojektowane do przeprowadzania analizy zachowań na podstawie wybranych protokołów, takich jak SSH i/lub RDP, oraz dostarczają indywidualnych statystyk dla każdego modelu. Dzięki predefiniowanym politykom sesji moduł AI jest w stanie wykrywać konkretne zachowania użytkowników podczas sesji, reagować automatycznie i wysyłać wiadomości w czasie rzeczywistym oraz powiadomienia SNMP TRAP dotyczące obecnej sytuacji.

Fudo Enterprise oferuje trzy modele analizy zachowań do procesu treningowego i przewidywań: Model Biometryczny Myszy (RDP) – Model przewidywania AI oparty na ruchach myszy i kliknięciach. Model Biometryczny Klawiatury (RDP) – Model przewidywania AI oparty na dynamice pisania na klawiaturze. Model Semantyczny Zachowań (SSH) – Ten model opiera się na wprowadzanych na klawiaturze danych (używane polecenia). Działa poprzez identyfikację indywidualnych preferencji osób w osiąganiu tych samych wyników w różny sposób. Na przykład może wykryć, że jedna osoba woli używać wget zamiast curl oraz vim zamiast emacs, podczas gdy inna osoba może używać polecenia reset do wyczyszczenia terminala, podczas gdy ktoś inny może preferować używanie kombinacji CTRL+L.

Każdy model AI jest trenowany i kalibrowany indywidualnie dla każdego użytkownika, aby uzyskać jak najwyższą wartość predykcyjną przy jednoczesnym minimalizowaniu wskaźnika fałszywych alarmów. Może automatycznie wykrywać i reagować na konkretne zachowania podczas sesji na podstawie skonfigurowanych polityk. Może również wysyłać wiadomości w czasie rzeczywistym oraz powiadomienia SNMP TRAP, aby informować cię o obecnej sytuacji.

Dla każdego modelu AI, Fudo Enterprise wyświetla statystyki treningowe, w tym: Czas potrzebny na ostatni trening – czas trwania ostatniego treningu. Liczba segmentów sesji używanych – liczba wykorzystanych segmentów sesji podczas ostatniego treningu. Pokryte jednostki – liczba użytkowników zaangażowanych w ostatnią sesję treningową. Wskaźnik Prawdziwie Pozytywnych (TPR) – procent sesji złośliwych prawidłowo oznaczonych przez model jako podejrzane. Wskaźnik Fałszywych Pozytywnych (FPR) – procent prawidłowych sesji niewłaściwie zidentyfikowanych jako złośliwe. Obszar Pod Krzywą ROC (AUROC) – pojedyncza miara reprezentująca jakość modelu.

Jak widać, funkcja AI w Fudo Enterprise może znacząco wspierać Głównego Inspektora Bezpieczeństwa Informacji (CISO) w jego codziennych obowiązkach, oferując niezbędną pomoc i usprawniając procesy weryfikacji i monitorowania.

Podsumowując, Sztuczna Inteligencja i Machine Learning znacząco wzmacniają Zarządzanie Dostępem Uprzywilejowanym, zapewniając zaawansowane wykrywanie zagrożeń, analizę przewidywawczą i automatyczne reakcje. W miarę jak zagrożenia cybernetyczne nadal ewoluują, rozwiązania PAM oparte na AI stają się niezbędne dla organizacji, które chcą chronić swoje najważniejsze zasoby. Wykorzystując fenomen AI, Fudo Enterprise dostarcza najlepszej na rynku proaktywnej ochrony dla kluczowych danych twojej organizacji. Dlatego przyjmij moc Sztucznej Inteligencji i Machine Learning, aby mieć pewność, że zasoby twojej firmy znajdą się w kompetentnych rękach.

Aby dowiedzieć się więcej o wszystkich naszych produktach, odwiedź stronę Fudo Security lub umów się na prezentację, wypełniając formularz.