Wybierz Fudo Security

W dynamicznie zmieniającej się erze cyberbezpieczeństwa, gdzie integralność wrażliwych informacji i bezpieczeństwo infrastruktury cyfrowej są najważniejsze, organizacje na całym świecie sięgają po najnowocześniejsze rozwiązania w celu wzmocnienia swojej obrony. Fudo Enterprise wyłania się jako latarnia morska w tej dziedzinie, zapewniając niezrównaną ochronę dla zdalnych połączeń do serwerów Unix/Windows, baz danych i aplikacji internetowych. Niniejszy artykuł zagłębia się w podstawowe cechy Fudo Enterprise, prezentując jego rozwiązania w imię zasady Zero-Trust oraz zdolność do udzielania użytkownikom dostępu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Fudo Enterprise

Wygodnie, bez kompromisów

Fudo Security ma na celu zapewnienie bezpiecznego zdalnego dostępu dla firm o różnych rozmiarach, począwszy od małych przedsiębiorstw po duże korporacje. Fudo One zostało stworzone z myślą o potrzebach małych i średnich firm, natomiast Fudo Enterprise oferuje funkcje idealne dla większych przedsiębiorstw o zaawansowanych wymaganiach informatycznych.

Dostęp Just-In-Time:

Przyjmując filozofię Zero-Trust, funkcja „Just-In-Time” w Fudo umożliwia tworzenie procedur dostępu zgodnych z rygorystycznymi zasadami dostępu. Sekcja Zarządzania Żądaniem Dostępu umożliwia administratorom planowanie i precyzyjną kontrolę udostępniania zasobów dla konkretnych użytkowników. Zgodnie z filozofią Fudo dotyczącą dostępu na żądanie, dostęp jest udzielany tylko na wyraźne żądanie, dodając dodatkową warstwę zabezpieczeń.

Monitoring i nagrywanie sesji

Fudo Enterprise zapewnia ciągłe monitorowanie sesji oraz nagrywanie wszystkich aktywnych sesji, obsługując ponad 10 protokołów, w tym SSH, RDP, VNC i HTTP. Warto zauważyć, że ani serwery, ani komputery użytkowników nie wymagają użycia agenta. Platforma umożliwia monitorowanie sesji w czasie rzeczywistym, odtwarzanie do analizy po zakończeniu oraz narzędzia do wyszukiwania i analizy, w tym OCR i tagowanie. Możliwość dołączania, udostępniania, pauzowania i zakończania sesji dodatkowo zwiększa wszechstronność platformy.

Zarządzanie hasłami

Moduł Secret Manager w Fudo zabezpiecza poświadczenia autoryzacyjne w obrębie systemu. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć modyfikatory hasła przy użyciu predefiniowanych szablonów, które działają na osobnych warstwach transportu, takich jak SSH, LDAP, Telnet czy WinRM. Fudo wychodzi poza wbudowane modyfikatory, pozwalając na tworzenie niestandardowych skryptów lub wtyczek do efektywnego zarządzania poświadczeniami konta uprzywilejowanego na monitorowanych serwerach.

AI na straży

Fudo Enterprise wykorzystuje najnowocześniejsze techniki sztucznej inteligencji (AI) do wzmacniania zapobiegania intruzów. Poprzez zaawansowaną analizę behawioralną i semantyczną system interpretuje działania użytkowników i alarmuje administratorów o podejrzanych aktywnościach. Narzędzia monitorowania w czasie rzeczywistym, wspierane przez sztuczną inteligencję, działają proaktywnie, oferując dodatkową warstwę bezpieczeństwa. W przypadku skompromitowanych poświadczeń, system natychmiast powiadamia administratorów, umożliwiając szybką reakcję zgodnie z ustalonymi przez system schematami behawioralnymi i semantycznymi. To zapewnia efektywne zidentyfikowanie i skuteczne przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa.

Moduł analizy wydajności

Zaprojektowany do analizy wydajności, ten moduł śledzi działania użytkowników, dostarczając precyzyjnych informacji dotyczących wydajności i okresów bezczynności. Stanowi idealne narzędzie do monitorowania pracy podwykonawców i współpracowników, przyczyniając się do efektywnej współpracy.

Przykłady zastosowania zdalnego dostępu do serwerów

 • Model Zero Trust
  Fudo przestrzega zasady „Nie ufaj, zweryfikuj„, zapewniając, że urządzenia lub użytkownicy nie są uznawani za wiarygodne z samej natury, nawet gdy są podłączeni do tej samej sieci. Filozofia Just-In-Time nadaje użytkownikom dostęp do zasobów tylko po zaakceptowaniu ich żądania, doskonale wpisując się w zasady Zero Trust.

 • Portal Bezpiecznego Zdalnego Dostępu
  Poprzez portal użytkownika osoby mogą bezpiecznie uzyskiwać dostęp do dedykowanych kont, korzystając z uwierzytelniania wieloskładnikowego. Brama Dostępu do Sieci umożliwia korzystanie z wbudowanych przeglądarek dla protokołów SSH, RDP i VNC, oferując przyjazne dla użytkownika doświadczenie bez kompromitowania bezpieczeństwa.

 • Zapobieganie Celowemu i Niecelowemu Nadużyciu Dostępu
  Monitorowanie aktywnych sesji, nagrywanie i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają pracownikom ds. bezpieczeństwa szybką reakcję na potencjalne zagrożenia, zapobiegając i karząc podmioty za złośliwe działania.

 • Współpraca Wśród Wielu Administratorów
  Fudo ułatwia współpracę, pozwalając wielu administratorom dołączać lub dzielić się sesjami podczas jednej sesji, promując koordynację i eliminując konieczność dodatkowego oprogramowania.

 • Analiza Po-Incydentalna
  Nagrane sesje stanowią cenne materiały do analizy po incydencie, umożliwiając identyfikację naruszeń procedur bezpieczeństwa. Mechanizm OCR i funkcje znakowania czasowego przyczyniają się do wartości dowodowej nagranych sesji w postępowaniach prawnych.

 • Szkolenie i Wykorzystanie Nagranych Sesji
  Nagrane sesje stają się doskonałym źródłem wiedzy do szkoleń pracowników lub podwykonawców. Pozwalają także dostawcom usług zapoznać się z konkretnymi konfiguracjami, podnosząc tym samym ich gotowość.

Podsumowanie

Fudo Enterprise tokompleksowe rozwiązanie, podnoszące bezpieczeństwo tożsamości i dostępu do infrastruktury na niespotykaną skalę. Dzięki innowacyjnym funkcjom, zaangażowaniu w zasady Zero Trust i możliwości szybkiej implementacji, Fudo okazuje się niezastąpionym narzędziem dla organizacji poruszających się w złożonym obszarze zagrożeń cybernetycznych. W miarę ewolucji przestrzeni cyfrowej, Fudo stoi jako niezłomny stróż, zapewniając, że dostęp udzielany jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a bezpieczeństwo pozostaje nienaruszone.