Rozwiązanie dopasowane do potrzeb

małych i średnich firm.

Bezpieczny dostęp

dla najbardziej wymagających.

Porównanie

Moduł / Funkcja

Funkcjonalność

Fudo One

Fudo Enterprise

Dostęp Zero Trust

Dostęp Just-in-Time

Natywny klient protokołów

Web Access Gateway

Klient Webowy

Protokoły:

SSH

RDP

VNC

HTTP(S)

SSH/X11

RDP / RemoteApp

MySQL

TCP

TDS

Telnet

Telnet 3270

Telnet 5250

Uwierzytelnienie:

Hasło

Klucz SSH

OATH / TOTP

RADIUS

Active Directory

LDAP

Cerb

Certyfikat

Duo Security

SMS

OIDC Azure

OIDC Okta

Uwierzytelnienie 4-eyes

Monitorowanie i nagrywanie sesji

Monitorowanie
trwających sesji

Podgląd sesji na żywo

Odtwarzanie sesji

Nagrywanie sesji (raw)

Komunikaty w trakcie sesji

Restrykcje funkcjonalności protokołów

Udostępnianie sesji

Komentowanie i tagowanie sesji

Szczegółowy podgląd danych wejściowych w trakcie sesji

Limit trwania sesji

Limit nieaktywności sesji

OCR sesji

Secret Manager

Zapobieganie naruszeniom
przy wsparciu SI

Analiza Efektywności

Zarządzanie kontami

Auto Discovery

Synchronizacja Active Directory

Synchronizacja LDAP

Typy kont:

Regular

Forward

Anonymous

SSH agent forwarding

Uwierzytelnienie przed serwerem

Podwójne uwierzytelnienie

Notatki

Kategorie

Konserwacja systemu

API

Wkrótce

Backup

Retencja logów

Szyfrowanie bazy danych

Konwersja sesji do formatu wideo

Pamięć zewnętrzna
(Fiber Channel)

Pełne szyfrowanie dysku

SNMP

Uprawnienia do obiektu

Raportowanie o istniejącym połączeniu (AG)

Wsparcie dla zewnętrznych systemów ticketowych

Health check

Pule serwerów

Networking

IPv6

VLAN

Multiple routing tables

Bridge

Link aggregation

Bypass

Etykiety IP

Klaster Multi-master

Grupy redundancji

Zmienne adresy IP

Tryby wdrożenia

Bastion

Bastion SSH ProxyJump

Proxy

Gateway

Transparent