Szybkie wdrożenie

Rozpoczęcie procesu wdrażania Fudo Enterprise lub Fudo One w środowiskach maszyn wirtualnych ma kluczowe znaczenie dla organizacji pragnących zwiększyć bezpieczeństwo swojej sieci przy jednoczesnym usprawnieniu zarządzania dostępem. Rozwiązania te opierają się na elastyczności i skalowalności infrastruktur maszyn wirtualnych, ułatwiając szybkie wdrażanie i efektywne wykorzystanie zasobów.

Jako filary zaawansowanej kontroli dostępu umożliwiają organizacjom szybkie inicjowanie i konfigurowanie solidnych mechanizmów obrony przed zagrożeniami cyfrowymi przy jednoczesnej optymalizacji protokołów kontroli dostępu.

Przyjrzyjmy się najważniejszym krokom wymaganym do zapewnienia bezproblemowego wdrożenia, umożliwiającego organizacjom osiągnięcie zwiększonego bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej.

Wirtualne maszyny

Maszyny wirtualne (VM) reprezentują technologię transformacyjną w dziedzinie infrastruktury IT, oferującą niezrównaną elastyczność i wydajność. Emulując funkcjonalność komputerów fizycznych w środowisku zwirtualizowanym, maszyny wirtualne umożliwiają organizacjom maksymalizację wykorzystania zasobów, usprawnienie procesów wdrażania i zwiększenie skalowalności.

Dzięki wirtualizacji zasoby sprzętowe, takie jak procesor, pamięć i pamięć masowa, są wyodrębniane, co pozwala na współistnienie wielu maszyn wirtualnych na jednym hoście fizycznym. Ta funkcja nie tylko optymalizuje wykorzystanie sprzętu, ale także ułatwia szybkie udostępnianie, migrację i zarządzanie obciążeniami IT.

Co więcej, maszyny wirtualne odgrywają kluczową rolę w inicjatywach związanych z odzyskiwaniem po awarii, wysoką dostępnością i przetwarzaniem w chmurze, umożliwiając firmom osiągnięcie elastyczności i odporności w dzisiejszym dynamicznym krajobrazie cyfrowym.

Proxmox i VMware wyróżniają się jako wiodące platformy wirtualizacyjne, a każda z nich oferuje unikalne funkcje dostosowane do potrzeb nowoczesnych organizacji. Proxmox, rozwiązanie typu open source, zapewnia kompleksowe środowisko wirtualizacji z takimi funkcjami, jak wirtualizacja oparta na kontenerach i klastry o wysokiej dostępności.

Z drugiej strony VMware oferuje solidny pakiet produktów do wirtualizacji, w tym vSphere i ESXi, znane ze swojej skalowalności, wydajności i rozbudowanych możliwości zarządzania. Obie platformy umożliwiają organizacjom szybkie wdrażanie maszyn wirtualnych dzięki efektywnej alokacji zasobów, udostępnianiu opartemu na szablonach i usprawnionym interfejsom zarządzania.

Wykorzystując Proxmox i VMware, organizacje mogą bezproblemowo wdrażać rozwiązania zabezpieczające, takie jak Fudo Enterprise lub Fudo One, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo sieci i zoptymalizowane zarządzanie dostępem.

Wdrożenie Fudo Enterprise:

Inicjacja systemu:

Fudo Enterprise jest dostarczane z dwoma niezainicjowanymi dyskami flash USB. Podczas pierwszego uruchomienia Fudo Enterprise generuje klucze szyfrujące, które są przechowywane na dołączonych dyskach flash USB. Więcej informacji na temat kluczy szyfrujących można znaleźć w rozdziale Środki bezpieczeństwa w dokumentacji.

Kroki instalacji:

 • Urządzenie należy zamontować w szafie rack 19”.
 • Obydwa zasilacze podłącz do gniazdek elektrycznych 230V/110V. Uwaga: Do uruchomienia systemu konieczne jest podłączenie obu zasilaczy.
 • Podłącz kabel sieciowy do jednego z portów RJ-45.
 • Podłącz oba dyski flash USB dostarczone z Fudo Enterprise. Uwaga: początkowe uruchomienie wymaga podłączenia obu dysków flash USB. Więcej informacji na temat kluczy szyfrujących znajdziesz w rozdziale Środki bezpieczeństwa.
 • Naciśnij przycisk zasilania na panelu przednim.

Konfiguracja systemu poprzez konsolę:

 • Podłącz monitor i klawiaturę do urządzenia.
 • Wprowadź login i hasło konta administratora.
 • Wprowadź wymagane ustawienia konfiguracji sieci, w tym nazwę interfejsu zarządzania, adres IP, maskę podsieci sieci i adres IP bramy.
 • Po inicjacji odłącz jeden z dysków flash USB zawierających klucze szyfrujące.
 • Upewnij się, że jeden klucz szyfrowania jest bezpieczny i dostępny tylko dla upoważnionego personelu.

Implementacja Fudo One:

Instalacja VMware z plikiem OVA:

 • Kliknij przycisk Utwórz/Zarejestruj maszynę wirtualną.
 • Wybierz opcję Wdróż maszynę wirtualną z pliku OVF lub OVA.
 • Prześlij pobrany plik OVA i podaj nazwę maszyny wirtualnej.
 • Wybierz opcje przechowywania i wdrażania.
 • Kliknij Zakończ i poczekaj, aż plik konfiguracyjny zostanie w pełni przesłany.
 • Zainicjuj urządzenie, podaj hasło, wybierz region i miasto oraz ustaw datę i godzinę.
 • Zaloguj się jako administrator, używając domyślnych poświadczeń, aby ustawić konfigurację sieci.

Instalacja Proxmox z plikiem OVF:

 • Utwórz nową maszynę, używając określonych rdzeni, pamięci i nazwy maszyny wirtualnej z manifestu OVF.
 • Zaimportuj dyski do magazynu local-zfs za pomocą dostarczonego polecenia.
 • Poczekaj na zaimportowanie danych manifestu.
 • Skonfiguruj ustawienia sprzętu w kliencie Proxmox.
 • Uruchom maszynę i przejdź do konsoli.
 • Wybierz region i miasto, ustaw datę i godzinę oraz skonfiguruj ustawienia sieciowe zgodnie z instrukcjami.
 • Zaloguj się jako administrator przy użyciu domyślnych danych uwierzytelniających i kontynuuj konfigurację sieci.

Zakończenie i wstępna konfiguracja:

 • Po zakończeniu procesu instalacji uzyskaj dostęp do Portalu administracyjnego przy użyciu zarejestrowanego adresu IP w przeglądarce.
 • Kontynuuj wstępną konfigurację, postępując zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
 • Skonfiguruj ustawienia sieciowe, w tym adres bramy dostępu, adres serwera DNS i adres serwera NTP.
 • W razie potrzeby zrestartuj system i w razie potrzeby kontynuuj dalsze konfiguracje.

Więcej informacji na temat Fudo One i Fudo Enterprise można znaleźć w ich dokumentacji:

Dlaczego Fudo?

Fudo wyróżnia się jako wyjątkowy wybór w dziedzinie rozwiązań do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM), oferując mnóstwo korzyści, które sprawiają, że jest ono łatwe do wdrożenia i wydajne dla organizacji. Kluczową zaletą jest konkurencyjny model cenowy, który zapewnia solidną funkcjonalność PAM za ułamek kosztów w porównaniu z innymi rozwiązaniami na rynku.

Co więcej, Fudo charakteryzuje się przyjaznym dla użytkownika interfejsem i intuicyjnymi funkcjami, co znacznie zmniejsza potrzebę obszernych szkoleń i wsparcia oraz minimalizuje koszty operacyjne. Ponadto skalowalność i elastyczność Fudo umożliwiają organizacjom płynną adaptację i rozwój bez ponoszenia znacznych dodatkowych wydatków. Co więcej, kompleksowy zestaw funkcji Fudo, obejmujący monitorowanie sesji, kontrolę dostępu i zapobieganie włamaniom opartym na sztucznej inteligencji, zapewnia organizacjom osiągnięcie solidnego poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnej optymalizacji wydajności operacyjnej.

Ogólnie rzecz biorąc, Fudo oferuje atrakcyjną propozycję wartości, łączącą przystępność cenową, łatwość obsługi i zaawansowaną funkcjonalność, aby zaspokoić różnorodne potrzeby nowoczesnych organizacji poszukujących skutecznych rozwiązań do zarządzania dostępem uprzywilejowanym.