Ochrona polskich szpitali z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji

Fudo Enterprise: PAM dla Polskich Szpitali

W obliczu dynamicznie rozwijającego się cyberbezpieczeństwa, polskie szpitale stają przed nieustannymi wyzwaniami związanymi z minimalizacją podatności systemów, zapewnieniem bezpiecznego dostępu do kluczowych zasobów, ochroną przed nieautoryzowanym dostępem oraz prawidłową konfiguracją systemów i ich skutecznym monitorowaniem. Aby sprostać tym wyzwaniom, Fudo Enterprise, jako kompleksowe rozwiązanie Privileged Access Management (PAM), jest kluczowym partnerem w realizacji strategicznych celów bezpieczeństwa informacji w sektorze opieki zdrowotnej.

cyberszpital banner

Najważniejsze cele polskich szpitali na 2024 rok:

Minimalizacja podatności systemów: Skuteczna obrona przed nowoczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi poprzez identyfikację i eliminację potencjalnych podatności systemów.

Bezpieczny dostęp do zasobów: Zapewnienie, że dostęp do kluczowych informacji i systemów jest bezpieczny, zgodny z regulacjami i ograniczony jedynie do niezbędnych pracowników.

Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem: Aktywna prewencja przed dostępem osób nieuprawnionych do wrażliwych danych pacjentów i kluczowych zasobów szpitalnych.

Prawidłowa konfiguracja systemów i monitorowanie: Utrzymanie optymalnej konfiguracji systemów oraz ciągłe monitorowanie, aby zapewnić szybkie wykrywanie i reakcję na ewentualne zagrożenia.

Jak Fudo Enterprise rozwiązuje problemy polskich szpitali?

Polskie szpitale często borykają się z problemem błędów w konfiguracji sieci VPN, co stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo dostępu do kluczowych zasobów. Fudo Enterprise proponuje rozwiązanie poprzez centralizację zarządzania dostępem do sieci oraz wprowadzenie zaawansowanej bramy dostępowej. Ta dodatkowa warstwa ochronna eliminuje błędy w konfiguracji VPN, zapewniając jednocześnie skuteczną kontrolę nad dostępem do systemów szpitalnych.

Niezabezpieczone zdalne połączenia, takie jak SSH i RDP, są potencjalnym źródłem zagrożeń dla szpitalnych systemów. Fudo Enterprise proponuje kompleksowe rozwiązanie poprzez rejestrowanie, monitorowanie i kontrolę wszystkich sesji. Dzięki temu szpitale zyskują skuteczną ochronę przed potencjalnymi atakami, a także możliwość szybkiego reagowania na wszelkie nieprawidłowości w sesjach zdalnych.

Brak procesu wnioskowania oraz nieefektywne zarządzanie dostępami zdalnymi mogą stwarzać luki w bezpieczeństwie szpitalnych systemów. Fudo Enterprise proponuje innowacyjne rozwiązanie poprzez implementację procesów wnioskowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dzięki temu analiza dostępu zdalnego staje się bardziej precyzyjna, umożliwiając błyskawiczne reagowanie oraz wdrożenie zasady najmniejszych wymaganych uprawnień.

Szpitale często współpracują z podwykonawcami, co wymaga precyzyjnego zarządzania ich zdalnym dostępem. Fudo Enterprise oferuje rozwiązanie poprzez możliwość definiowania dokładnych uprawnień dla różnych grup użytkowników, w tym podwykonawców, uwzględniając ich konkretną rolę i zadania. To umożliwia skoncentrowane i bezpieczne zarządzanie dostępem do szpitalnych zasob

Błędne wykorzystanie kont administratorów domenowych może prowadzić do potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Fudo Enterprise proponuje rozwiązanie, które opiera się na metodologii Zero Trust. Poprzez to podejście, rozwiązanie to ogranicza dostęp do niezbędnego minimum, przyznając uprawnienia użytkownikom, w tym administratorom, tylko wtedy, gdy są one rzeczywiście konieczne. Dodatkowo, elastyczne procesy autoryzacji umożliwiają skonfigurowanie zatwierdzania dostępu zgodnie z wymaganiami konkretnego szpitala i specyfiką współpracy z podwykonawcami.

Brak właściwie nadanych uprawnień dla kont zdalnych oraz brak automatyzacji w wykrywaniu incydentów to istotne luki w bezpieczeństwie. Fudo Enterprise proponuje rozwiązanie poprzez automatyzację rotacji haseł, co ogranicza potencjalne ryzyko związane z nadmiernym dostępem. Dodatkowo, za pomocą sztucznej inteligencji, rozwiązanie to umożliwia wykrywanie anomalii w zachowaniu użytkowników i natychmiastowe powiadamianie, co pozwala na szybką reakcję na wszelkie potencjalne incydenty, zgodnie z zasadą „Just-in-Time”.

Co zyskujesz wdrażając Fudo Enterprise?

Nowoczesną Nagrywarkę Sesji

Nagrywaj, przeszukuj, udostępniaj i przerywaj sesje użytkowników.

Monitorowanie Sesji Oparte na AI

Wykrywaj nieautoryzowany dostęp nawet w 120 sekund!

Dostęp Zero Trust

Ogranicz nieuprawniony dostęp, wykorzystując brak stałych przywilejów.

Szybką Implementację

Zobacz efekt wprowadzenia Fudo Enterprise już w jeden dzień!