Cyberbezpieczeństwo w erze nowych dyrektyw: Jak być przygotowanym?

Omówimy najnowsze dyrektywy i regulacje, które wymuszają zgodność w zakresie cyberbezpieczeństwa dla firm w UE, w tym w Polsce. Dla uczestników webinaru BONUS E-book „Jak zabezpieczyć dostęp zdalny dla zewnętrznych podwykonawców”.

26.06.2023
10.30 - 11.30

Nadchodzące Webinaria

10:30AM
10.07.2024

Cyberbezpieczeństwo w erze nowych dyrektyw: Jak być przygotowanym?

ZAPISY OD 26.06
10:30AM
11.07.2024

Cybersecurity in the era of new directives: How to be prepared?

ZAPISY OD 01.07
10:30AM
23.07.2024

Cybersicherheit im Zeitalter neuer Richtlinien: Wie kann man vorbereitet sein?

ZAPISY OD 11.07