Polityka prywatności

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
  Fudo Security Sp. z o.o.
  02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 178
  tel: +48 22 100 67 00
  e-mail: info@fudosecurity.com
  strona internetowa: https://www.fudosecurity.com
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stronami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem
  b) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,
  d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Fudo Security Sp. z o.o., a w szczególności: dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży,
  e) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.
 • Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym i obejmują:
  a) imię i nazwisko,
  b) stanowisko
  c) nazwę firmy,
  d) dane teleadresowe i email,
  e) adres protokołu internetowego użytkownika,
  f) inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług,
  g) informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Fudo Security Sp. z o.o.,
  b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną firmy Fudo Security Sp. z o.o.,
  c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
  d) podmioty współpracujące z Administratorem danych z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia.
 2. Przekazywanie danych do Państw trzecich

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.
 2. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EC.  Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.


Pliki cookies

Plik cookies to plik danych przesyłany z witryny na twardy dysk komputera użytkownika. Nasza witryna przesyła pliki cookies podczas przeglądania jej przez Użytkownika. Poprzez zaakceptowanie plików cookies wykorzystywanych na naszej witrynie, Użytkownik nie udostępnia informacji osobistych, lecz pliki cookies mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera danego Użytkownika.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies automatycznie, ale możliwe jest blokowanie lub ograniczenie niektórych plików cookies przez odpowiednią konfigurację plików cookies w przeglądarce. Po zablokowaniu plików cookies, niektóre funkcje na naszej witrynie mogą być niedostępne lub mogą nie być wyświetlane poprawnie.

Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie:

Nie wykorzystujemy plików cookies do śledzenia sposobu, w jaki korzystają Państwo z Internetu po opuszczeniu naszej witryny, nie przechowujemy w nich również żadnych informacji prywatnych, które inne podmioty mogłyby odczytać i zrozumieć. Wykorzystujemy dwa typy plików cookie:

 • “Session cookie” – plik instalowany czasowo na komputerze Użytkownika, usuwany natychmiast po zamknięciu okna przeglądarki.
 • „Trwały plik cookie” – plik przechowywany w komputerze Użytkownika do chwili wygaśnięcia ważności lub usunięcia go przez Państwa.
  W trwałych plikach cookies przechowywane są informacje związane z osobistymi preferencjami Użytkownika, takie jak preferowany język na witrynach o różnych wersjach językowych, w celu usprawnienia kolejnych wizyt na stronach. W plikach tych są także zapamiętywane pytania, jakie zadawane były przez nas wcześniej, takie jak np. prośba o wypełnienie ankiety internetowej. Trwały plik cookie zapobiegnie powtarzaniu próśb o wypełnienie przez Użytkownika tej samej ankiety przy każdej kolejnej wizycie na stronie.Ważne informacje o plikach cookie można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

   

Logo Header Menu