Wyzwania cyberbezpieczeństwa w samorządach: Ochrona danych w erze cyfryzacji

Wraz z postępem technologicznym i cyfryzacją, samorządy stają w obliczu nowych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. Ochrona danych i infrastruktury samorządowej zarówno przed atakami hakerów, jak i błędami pracowników staje się niezbędna. Jednostki administracyjne muszą być przygotowane na rozwijające się z każdym dniem rodzaje cyberprzestępstw, a osiągnąć to mogą jedynie przez pełne zrozumienie mnogości i powagi czyhających zagrożeń, podnoszenie świadomości pracowników oraz odpowiednie zabezpieczenie infrastruktury IT.

 

Zrozumienie cyberzagrożeń w samorządach

 

Pierwszym krokiem w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w samorządach jest pełne zrozumienie zagrożeń. Ataki hakerów mogą mieć na celu przede wszystkim kradzież informacji. Urzędy w Polsce przechowują oraz pracują z różnymi typami danych, które wymagają odpowiedniej ochrony, a ich utrata wiąże się nie tylko z zaburzeniem funkcjonowania takiej jednostki organizacyjnej, ale również z odpowiedzialnością karną. Jednostki samorządowe przetwarzają dane osobowe, finansowe, zdrowotne, a nawet poufne, takie jak informacje o bezpieczeństwie narodowym, ochronie środowiska czy prawach autorskich. Zasoby te są ważne dla funkcjonowania urzędów i muszą być przechowywane w sposób bezpieczny oraz zgodny z odpowiednimi normami, rozporządzeniami lub ustawami. Muszą być chronione przed nieautoryzowanym dostępem i kradzieżą, aby uniknąć naruszenia prywatności, tajemnicy lekarskiej, kradzieży tożsamości, nadużyć finansowych czy nawet ujawnienia tajemnicy państwowej.

Kolejnym zagrożeniem jest ryzyko zakłócenie działania systemów informatycznych samorządów. Ataki tego typu mogą spowodować przestój w świadczeniu usług publicznych lub utrudnić prowadzenie codziennych działań administracyjnych. Przykładem takiego ataku może być tzw. DDoS (ang. Distributed Denial of Service), który powoduje “obezwładnienie” sieci lub systemów poprzez zalewanie ich dużą ilością zapytań.

Nie zapominajmy o atakach typu ransomware, które polegają na zainfekowaniu systemu złośliwym oprogramowaniem, które blokuje dostęp do danych lub systemów w celu wyłudzenia okupu za ich odblokowanie. Samorządy są atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców ze względu na wspomniane już wcześniej duże zasoby danych i ważną rolę, jaką odgrywają w świadczeniu usług publicznych. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule „Jakie są najlepsze praktyki w zakresie ochrony przed ransomware w jednostkach samorządowych?”.

Ataki oparte na socjotechnice, takie jak phishing, mogą być skierowane na pracowników samorządowych w celu zdobycia poufnych informacji, haseł lub dostępu do systemów. Cyberprzestępcy mogą podawać się za zaufane osoby lub instytucje, aby wyłudzić dane wrażliwe lub skłonić do podejmowania niebezpiecznych działań. Samorządy mogą również stać się celem oszustw finansowych, takich jak fałszywe zlecenia płatności, podszywanie się pod dostawców lub manipulacje rachunkami bankowymi. To może prowadzić do znacznych strat finansowych dla samorządów.

Zrozumienie wymienionych zagrożeń pozwoli samorządom skoncentrować się na kluczowych obszarach ochrony. Najważniejszym z nich jest oczywiście ochrona dostępu do przetwarzanych danych oraz zasobów infrastruktury IT.

 

Podnoszenie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa

 

Kolejnym ważnym aspektem jest podniesienie świadomości pracowników samorządowych na temat cyberbezpieczeństwa. Szkolenia dotyczące rozpoznawania zagrożeń, bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych oraz procedur postępowania w przypadku incydentów są kluczowe. 

Warto uświadamiać pracowników o zagrożeniu, jakim jest phishing. Ataki tego typu są zazwyczaj  masowe i nie ukierunkowane bezpośrednio na cel, ale mogą być również skierowane do konkretnego pracownika i spersonalizowane w taki sposób, aby wyglądały, jak autentyczna komunikacja urzędowa. W tym przypadku edukacja jest kluczowym elementem zapobiegania. Należy uświadamiać pracowników samorządowych, jak radzić sobie z podejrzanymi wiadomościami e-mail, w tym:

  • nie otwierać załączników,
  • nie klikać w podejrzane linki,
  • natychmiast zgłaszać wszelkie wątpliwe sytuacje administratorowi.

Wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa pozwoli uzyskać większą kontrolę nad standardami komunikacji w urzędzie i podkreślić znaczenie wykrywania przypadków phishingu, zanim staną się groźne.

Nie zapominajmy również, jak ważne są dobre praktyki cyberbezpieczeństwa, takie jak silne hasła, regularne aktualizacje oprogramowania oraz korzystanie z zabezpieczonych sieci. Nie każdy pracownik ma świadomość, jakie niebezpieczeństwo stwarza długo nie aktualizowane oprogramowanie pełne dawno wykrytych błędów i furtek, które są wręcz zaproszeniem dla przygodnych hakerów. Podstawą jest przeszkolenie całego personelu i uświadomienie, gdzie czyha niebezpieczeństwo.Zabezpieczenie infrastruktury IT

 

Świadomość i wiedza na temat zagrożeń to połowa sukcesu, ale nie oszukujmy się, bez wprowadzania nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających nie wygra się walki z cyberprzestępczością. Samorządy powinny inwestować w odpowiednie zabezpieczenia infrastruktury informatycznej. Wdrożenie zapór sieciowych, systemów antywirusowych, monitoringu zdarzeń oraz zabezpieczeń fizycznych to niezbędne elementy w ochronie przed atakami. Regularne audyty bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane w celu identyfikacji potencjalnych słabości i wprowadzenia niezbędnych poprawek.

Czy jest rozwiązanie, które pomoże w tej jakże nierównej walce? Warto przyjrzeć się produktom z portfolio Fudo Security, które oferuje narzędzia z zakresu PAM, czyli zarządzania dostępem uprzywilejowanym: Fudo One oraz Fudo Enterprise.

Produkty te powstały w celu dostosowania się zarówno do potrzeb małych organizacji, jak i dużych jednostek administracji publicznej.

 

Co to jest PAM i jak może pomóc w rozwiązaniu problemów jednostek samorządowych w zakresie cyberbezpieczeństwa?

 

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM) to narzędzie, które umożliwia kontrolowanie i monitorowanie dostępu do kont o wysokich uprawnieniach w systemach informatycznych. PAM pozwala na zarządzanie, audytowanie i kontrolę działań administratorów oraz innych użytkowników posiadających szczególne uprawnienia w infrastrukturze IT samorządu.

Głównym zadaniem produktów Fudo jest kontrola dostępu i minimalizacja związanego z tym ryzyka. Zarówno Fudo One jak i Fudo Enterprise zapewnia możliwość precyzyjnej kontroli dostępu do kluczowych systemów i danych. Poprzez nadawanie uprawnień do korzystania z wybranych danych jedynie wtedy, gdy są one rzeczywiście potrzebne, minimalizuje się ryzyko naruszeń bezpieczeństwa i nieuprawnionego dostępu. Fudo Enterprise umożliwia również rotację haseł, wymuszając regularne zmiany i utrzymując bezpieczeństwo kont uprzywilejowanych.

Wśród zalet naszych rozwiązań PAM należy wspomnieć o funkcjonalności pełnego monitorowania i audytu działań użytkowników pracujących zdalnie. Wszystkie czynności wykonywane przez pracowników są rejestrowane, co umożliwia identyfikację podejrzanych aktywności lub nieprawidłowości. Narzędzie to pozwala na szybką reakcję w przypadku wykrycia nieautoryzowanych działań lub prób naruszenia bezpieczeństwa. W dalszych etapach postępowania dyscyplinarnego istnieje możliwość wykorzystania zarejestrowanych materiałów jako dowodów popełnienia przestępstwa lub niedopełnienia obowiązków służbowych.

Jednym z najważniejszych aspektów Fudo jest wzmocnienie ochrony danych dostępowych. Dzięki niemu można wymusić silne, losowe hasła lub wprowadzić wieloskładnikowe uwierzytelnianie, co znacznie utrudnia atakującym przejęcie konta administratora.

W naszym portfolio Fudo Enterprise wyróżnia się dodatkowo zaawansowanymi funkcjonalnościami obejmującymi analizę produktywności pracowników pracujących zdalnie oraz moduł weryfikacji i monitorowania oparty na sztucznej inteligencji. Pierwszy z wymienionych modułów śledzi pracę użytkowników i dostarcza dokładnych informacji na temat czasu aktywności oraz bezczynności. Drugi moduł ma za zadanie wspierać codzienne obowiązki oficera bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu analizy behawioralnej. Moduł sztucznej inteligencji dokładnie bada zachowanie użytkowników, wykrywa nietypowe dla nich działania i oznacza sesje jako podejrzane, co pozwala na szybką reakcję ze strony administratora.

 

W erze cyfryzacji ochrona danych i infrastruktury w samorządach jest nieodzowna. Samorządy powinny rozumieć zagrożenia, podnosić świadomość pracowników i korzystać z nowoczesnych narzędzi, aby skutecznie bronić się przed atakami i zapewnić cyberbezpieczeństwo dla swojej organizacji i obywateli. Narzędzia PAM oferowane przez Fudo Security, takie jak Fudo One i Fudo Enterprise, mogą być cennym wsparciem dla samorządów. Dzięki precyzyjnej kontroli dostępu, monitorowaniu działań administratorów, rotacji haseł i zaawansowanym funkcjonalnościom, jak analiza produktywności i monitorowanie oparte na sztucznej inteligencji, Fudo Enterprise zapewnia kompleksową ochronę danych i infrastruktury samorządowej.