Jak złagodzić ryzyka cyberbezpieczeństwa związane z podmiotami zewnętrznymi w nowoczesnych organizacjach?

Obecnie trudno sobie wyobrazić organizację, która nie korzystałaby z usług dostawców zewnętrznych. W praktycznie każdym aspekcie naszej codziennej działalności biznesowej współpracujemy z podwykonawcami – od sprzątania, przez księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi i administrację IT, aż po bardziej wyspecjalizowane usługi, takie jak projektowanie i programowanie. Im bardziej skomplikowana usługa, tym więcej zasobów musimy udostępnić podmiotowi trzeciemu, a tym większe ryzyko ponosimy.

Kim są podmioty trzecie w biznesie?

Podmioty trzecie w biznesie to osoby lub organizacje spoza wewnętrznych operacji firmy, które w jakiś sposób są zaangażowane w działalność lub transakcje firmy. Mogą to obejmować dostawców, klientów, dystrybutorów, partnerów, kontrahentów, konsultantów, agencje regulacyjne i inne interesariusze, którzy mają relacje z firmą, ale nie są bezpośrednio zatrudnieni przez nią. Niektóre z wymienionych przykładów wymagają zdalnego dostępu do serwerów, baz danych, aplikacji internetowych lub urządzeń sieciowych firmy, aby skutecznie współpracować z Twoim biznesem. W przypadku skomplikowanych usług świadczonych przez dostawców, konieczny jest nawet dostęp uprzywilejowany do przetwarzania danych poufnych.

Jakie są przykłady podmiotów trzecich, które wymagają dostępu uprzywilejowanego?

Nowoczesne organizacje współpracują z dostawcami na wielu poziomach. Poniżej znajdziesz kilka wybranych przykładów usług dostawców, które wymagają dostępu uprzywilejowanego do zasobów firmy:

  • Dostawcy technologii, dostawcy IT i integratorzy systemów – firmy dostarczające i obsługujące rozwiązania technologiczne i usługi dla naszej działalności biznesowej.
  • Zewnętrzni administratorzy IT – odpowiedzialni za zarządzanie siecią komputerową, systemami IT, tworzenie kopii zapasowych danych i bezpieczeństwo IT w organizacji.
  • Kontrahenci – krótko- lub długoterminowi kontrahenci zatrudnieni jako programiści, projektanci budowlani itp., którzy wymagają dostępu do tajemnic handlowych firmy.
  • Księgowi lub audytorzy finansowi – odpowiedzialni za zarządzanie lub audyt finansów i budżetu organizacji.
  • Prawnicy – zazwyczaj są potrzebni do konsultacji umów lub ważnych decyzji dotyczących zakupów.
  • Konsultanci – specjaliści w konkretnych dziedzinach, którzy są potrzebni do ciągłego rozwoju Twojego biznesu.
  • Dział marketingu i reklamy – ta grupa może mieć dostęp do tajemnic handlowych związanych z innowacyjnymi wprowadzeniami produktów.

Jaki jest przykład ryzyka związanego z podmiotem trzecim?

Zatrudnianie podmiotów trzecich może wiązać się z ryzykiem finansowym, reputacyjnym, operacyjnym, a przede wszystkim z ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem dla firmy. Wrażliwe informacje Twojej firmy mogą stać się podatne na ataki, a Ty możesz być narażony na oszustwa. Ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem, które mogą wyniknąć z korzystania z usług podmiotów trzecich, mogą być umyślne lub nieumyślne. Możemy wyróżnić trzy przypadki:

Zagrożenia ze strony wewnętrznej – podwykonawca lub dostawca spoza firmy może umyślnie lub nieumyślnie naruszyć bezpieczeństwo danych lub systemów firmy, zarówno przez niedbałość, jak i złośliwe zamiary.

Słabe kontrole bezpieczeństwa – podmioty trzecie, tacy jak dostawcy lub kontrahenci, mogą mieć słabsze kontrole bezpieczeństwa niż sama firma, co sprawia, że są bardziej podatne na ataki cybernetyczne.

Wycieki danych – jeśli podmiot trzeci, taki jak dostawca lub kontrahent, doświadczy wycieku danych, może to narazić wrażliwe dane firmy na kradzież lub nadużycie.

Aby złagodzić te ryzyka, ważne jest, aby firmy dokładnie zbadały organizacje trzecie przed nawiązaniem z nimi relacji biznesowych. Jednak to nie gwarantuje, że zatwierdzeni dostawcy będą utrzymywać wymagany poziom bezpieczeństwa. W tej sytuacji firmy powinny regularnie monitorować podmioty trzecie pod kątem podejrzanej aktywności lub wycieków danych oraz mieć plan reagowania na ewentualne incydenty, które mogą się zdarzyć.

 

Jak monitorować podwykonawców spoza firmy?

Jak przeczytałeś w poprzednim akapicie, ryzyka związane z współpracą z podmiotami trzecimi mogą mieć poważne konsekwencje dla cyberbezpieczeństwa firmy. Dlatego tak ważne jest zapobieganie i monitorowanie. Pytanie brzmi: „Jak monitorować zewnętrznych pracowników?” Wystarczy zajrzeć do portfolio produktów firmy Fudo Security. Znajdziesz tam rozwiązania zarządzania uprzywilejowanym dostępem (PAM) zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw. PAM pomoże Ci zabezpieczyć, monitorować i audytować podmioty trzecie.

Aby złagodzić zagrożenia ze strony wewnętrznej, musisz być wyposażony w zaawansowane narzędzia do zarządzania sesjami uprzywilejowanymi. Pozwalają one organizacjom rejestrować i audytować sesje uprzywilejowane, co pomaga w wykrywaniu i dochodzeniu w przypadku podejrzanej aktywności. Fudo One i Fudo Enterprise zapewniają dodatkową możliwość interakcji w czasie rzeczywistym podczas sesji użytkowników, pozwalając administratorom dołączyć, udostępnić, wstrzymać lub zakończyć jakąkolwiek potencjalnie podejrzaną sesję natychmiast po wykryciu niebezpiecznego zachowania. Ten podejście jest głównie skierowane przeciwko zagrożeniom ze strony wewnętrznej, które stają się coraz bardziej powszechne. Dzięki wspomnianym funkcjom, cała aktywność uprawnionych użytkowników jest ciągle monitorowana i rejestrowana, dzięki czemu podejrzane działania mogą być łatwo śledzone i zablokowane.

Fudo Enterprise może pomóc Ci radzić sobie z słabymi kontrolami bezpieczeństwa twoich pracowników zewnętrznych dzięki funkcji zarządzania hasłami. Wprowadza ona silne zasady dotyczące haseł dla kont uprzywilejowanych, zapewniając, że hasła są unikalne, złożone i regularnie zmieniane, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Jest to ważne w obecnych czasach, gdy kradzież lub skompromitowanie poświadczeń stanowi jeden z najczęstszych wektorów początkowych ataków na wycieki danych.

Główne cechy naszych rozwiązań PAM, które mogą łagodzić wycieki danych, to narzędzia kontroli dostępu. Fudo One i Fudo Enterprise zapewniają, że tylko uprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kont uprzywilejowanych i danych. Zgodnie z podejściem Zero Trust, te rozwiązania gwarantują, że użytkownicy mają dostęp do określonych aplikacji i kont tylko wtedy, gdy jest to potrzebne i z określonego powodu. Administratorzy mogą określić i zaplanować dostępność zasobów dla użytkowników i odpowiednio nimi zarządzać.

Dodatkowo, Fudo Enterprise oferuje funkcję Analizatora Wydajności, która może być przydatna przy korzystaniu z usług podmiotów trzecich. Jest ona zaprojektowana do analizy produktywności poprzez śledzenie aktywności użytkowników i dostarczanie precyzyjnych informacji na temat wydajności, czasów bezczynności lub wszelkich nieprawidłowych praktyk pracy na podstawie szczegółowych metryk. Pomoże Ci monitorować jakość usług podmiotów trzecich.

Kontynuacja działalności biznesowej bez udziału podmiotów trzecich staje się coraz trudniejsza, dlatego wszystko, co możemy zrobić, to być świadomymi ryzyka związanego z taką współpracą i odpowiednio go przeciwdziałać. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań PAM, firmy mogą łagodzić te zagrożenia i chronić swoje wrażliwe dane i krytyczne systemy. Dzięki wdrożeniu rozwiązań Fudo, które zapewniają kontrolę dostępu, monitorowanie i rejestrowanie aktywności uprzywilejowanych użytkowników oraz automatyzację procesów związanych z uprzywilejowanym dostępem, organizacje mogą mieć pewność, że dostawcy zewnętrzni mają tylko taki dostęp, jaki jest im potrzebny do wykonania swoich zadań. To podejście zmniejsza ryzyko wycieków danych i ataków cybernetycznych spowodowanych przez podmioty trzecie, czyniąc współpracę z nimi bardziej bezpieczną i wygodną.