Przyszłość zarządzania dostępem uprzywilejowanym: Następujące trendy i technologie

W ostatnich miesiącach obserwujemy intensywny rozwój sztucznej inteligencji, co wywołuje zarówno entuzjazm, jak i obawy. W dynamicznie rozwijającym się świecie technologii kluczowe jest, aby zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM) nadążało za tymi zmianami, dostosowywało się do nowych sytuacji i wykorzystywało nowe technologie. Jaka jest przyszłość PAM? Przyjrzyjmy się bliżej i zobaczmy, w którą stronę zmierza.

 

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w rozwiązaniach PAM

 

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) stają się coraz bardziej istotne w walce z zagrożeniami cybernetycznymi. Rozwiązania PAM, które wykorzystują AI i ML, mogą pomóc w identyfikacji nieprawidłowego zachowania i wykrywaniu potencjalnych zagrożeń przed ich spowodowaniem szkód. Algorytmy ML mogą być szkolone, aby identyfikować wzorce w zachowaniu użytkowników podczas sesji zdalnych, takie jak żądania dostępu, które odbiegają od normalnych wzorców użytkowania. Mogą również generować alert, jeśli zostanie wykryta nietypowa aktywność.

 

Zero Trust to przyszłość cyberbezpieczeństwa

 

Zero Trust to nowe podejście do modeli cyberbezpieczeństwa, którego celem jest udzielanie dostępu do zasobów możliwie precyzyjnie, tak aby pracownicy mieli uprawnienia do korzystania z określonych aplikacji, kont lub urządzeń tylko wtedy, gdy jest to potrzebne i dla określonego celu. Szczegółowo omówiliśmy to w artykule „Czym jest Zero Trust i jak stosuje się to do systemów PAM?”. Nowoczesne systemy PAM implementują funkcje oparte na udzielaniu dostępu do precyzyjnie zdefiniowanych zasobów tylko na żądanie i w określonym czasie. Użytkownicy muszą złożyć wniosek i po zaakceptowaniu uzyskać dostęp do zasobów firmy „Właśnie na czas”. Daje to administratorom pełną kontrolę nad wszystkimi sesjami zdalnymi. W przyszłości wsparcie dla podejścia Zero Trust będzie niezbędne dla rozwiązań Privileged Access Management (PAM), ponieważ stopniowo zastępuje ono tradycyjne modele ochrony oparte na obronie z obwodu sieciowego.

 

Rozwiązania PAM w chmurze

 

W miarę jak coraz więcej organizacji przenosi swoją infrastrukturę i aplikacje do chmury, staje się coraz ważniejsze zabezpieczanie uprzywilejowanego dostępu do zasobów chmurowych. Spowodowało to wzrost zapotrzebowania na rozwiązania PAM oparte na chmurze, które mają na celu zapewnienie scentralizowanej i bezpiecznej platformy do zarządzania dostępem uprzywilejowanym w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

 

Aplikacje mobilne PAM

 

Coraz większe wykorzystanie urządzeń mobilnych i pracowników zdalnych wymusza potrzebę rozwiązań PAM, które są kompatybilne z szeroką gamą urządzeń i systemów operacyjnych. Administratorzy bezpieczeństwa poszukują sposobów bardziej efektywnego zarządzania uprzywilejowanym dostępem zdalnym. Te aplikacje pozwalają im monitorować, kontrolować i audytować dostęp uprzywilejowany ze swoich urządzeń mobilnych, co może być szczególnie przydatne dla osób, które stale się przemieszczają. W miarę wzrostu wykorzystania urządzeń mobilnych można oczekiwać jeszcze większej liczby innowacyjnych rozwiązań mobilnych dla PAM w przyszłości.

Wzrastające wymagania regulacyjne

 

Wiele branż, takich jak finanse i opieka zdrowotna, podlega ścisłym regulacjom dotyczącym prywatności danych i bezpieczeństwa. Rozwiązania PAM będą musiały nadal ewoluować, aby spełniać te wymagania, na przykład dostarczając szczegółowe rejestry audytowe i możliwości raportowania.

 

Przyszłość już teraz: Wsparcie dla Fudo Enterprise oparte na AI, Zero Trust i zarządzanie mobilne

 

Czy słyszałeś już o naszym nowoczesnym rozwiązaniu PAM, które już teraz wyznacza nowe standardy? Fudo Enterprise zawiera funkcję sztucznej inteligencji, która wspiera codzienne obowiązki CISO, dostarczając niezbędne wytyczne i ułatwiając proces weryfikacji i monitorowania. Funkcja AI umożliwia konfigurację modeli treningowych i modeli analizy behawioralnej, aby dokładnie analizować zachowanie użytkowników, wykrywać nietypowe działania i oznaczać sesje jako podejrzane, dzięki czemu można szybko zareagować.

Fudo Enterprise dostarcza trzy modele analizy behawioralnej dla procesu szkolenia i prognozowania:

 

  • Model biometryczny myszy (RDP) – Model prognozowania AI oparty na ruchach myszy i kliknięciach.
  • Model biometryczny klawiatury (RDP) – Model prognozowania AI oparty na dynamice pisania na klawiaturze.
  • Model behawioralny semantyczny (SSH) – Ten model opiera się na wprowadzaniu danych z klawiatury (używane polecenia). Działa przez identyfikację indywidualnych preferencji osób w celu osiągnięcia tych samych wyników różnymi sposobami. Na przykład, może wykryć, czy jedna osoba preferuje używanie wget zamiast curl, vim zamiast emacs, a inna osoba może używać polecenia reset do wyczyszczenia terminala, podczas gdy ktoś inny może mieć preferencję dla kombinacji CTRL+L.

     

Każdy model AI jest szkolony i kalibrowany indywidualnie dla każdego użytkownika, aby uzyskać jak najwyższą możliwą wartość predykcyjną przy minimalizacji wskaźnika fałszywych alarmów. Może automatycznie wykrywać i reagować na konkretne zachowania podczas sesji na podstawie skonfigurowanych zasad. Może również wysyłać wiadomości w czasie rzeczywistym i powiadomienia SNMP TRAP, aby informować o bieżącej sytuacji.

Nasze Fudo Enterprise stosuje zasadę zero standing privileges (brak stałych uprawnień). Zapewnia funkcję Just-in-Time, która umożliwia tworzenie przepływów pracy dostępu zgodnie z podejściem Zero Trust. Przez sekcję zarządzania wnioskami możesz łatwo zdefiniować i zaplanować, kiedy określony zasób jest dostępny dla określonego użytkownika i odpowiednio go kontrolować. Fudo Enterprise jest również wyposażony w funkcje zarządzania sesjami, które pomogą monitorować i rejestrować działania użytkowników oraz wykonywać różnorodne czynności zarówno na sesjach zdalnego dostępu zarejestrowanych, jak i na żywo.