Znaczenie zarządzania uprzywilejowanym dostępem dla nowoczesnych organizacji

Myśląc o znaczeniu terminu „nowoczesna organizacja”, wyobrażamy sobie firmę, która radzi sobie w dynamicznie zmieniającym się rynku, szybko się adaptuje i wprowadza najnowsze rozwiązania, aby ułatwić i zabezpieczyć środowisko pracy. Nagła i nieoczekiwana zmiana, jaką było wprowadzenie popularnego modelu pracy zdalnej z powodu pandemii, spowodowała, że nieelastyczne i nieprzygotowane firmy odnotowały duże straty, podczas gdy firmy, które szybko przystosowały się do nowego modelu rozproszonej pracy, zyskały przewagę.
Jednocześnie pojawiło się nowe wyzwanie: jak zabezpieczyć dostęp do krytycznych zasobów? Z wrażliwymi informacjami przechowywanymi online i w chmurze ryzyko nieautoryzowanego dostępu i kradzieży staje się coraz częstsze. To tutaj wchodzi zarządzanie uprzywilejowanym dostępem (PAM), które stało się istotnym elementem bezpieczeństwa nowoczesnej organizacji.


Czym jest zarządzanie uprzywilejowanym dostępem?


Celem PAM jest ograniczenie dostępu do uprzywilejowanych kont, zapewniając, że tylko uprawnione osoby mogą z nich korzystać. Te konta są wysokowartościowymi celami dla cyberprzestępców i po ich skompromitowaniu mogą powodować znaczne szkody dla reputacji, finansów i operacji organizacji. Rozwiązania PAM mogą zapewnić widoczność w korzystaniu z uprzywilejowanych kont, egzekwować kontrolę dostępu opartą na politykach i rejestrować całą aktywność kont uprzywilejowanych. W kolejnej części artykułu dowiesz się kilku powodów, dlaczego zarządzanie uprzywilejowanym dostępem jest niezbędne dla bezpieczeństwa organizacji.


Wzmocnione bezpieczeństwo


Rozwiązania PAM mogą pomóc w ochronie wrażliwych danych poprzez ograniczanie dostępu do kont uprzywilejowanych i egzekwowanie ścisłych kontroli. Wdrażając PAM, organizacje mogą egzekwować kontrole dostępu, monitorować aktywność kont uprzywilejowanych i zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi zarówno ze strony wewnętrznej jak i zewnętrznej.


Ograniczenie zagrożeń ze strony pracowników


Zagrożenia ze strony pracowników były wśród najdroższych typów naruszeń w 2022 roku. Złośliwy pracownik to zazwyczaj obecny lub były pracownik lub współpracownik biznesowy z uprzywilejowanym dostępem do wrażliwych danych lub krytycznej infrastruktury firmy. To najtrudniejszy przeciwnik do zwalczania, ponieważ posiada autoryzowany dostęp i celowo wykorzystuje swoje uprawnienia do kradzieży informacji.
Rozwiązania PAM mogą pomóc organizacjom w wykrywaniu i zapobieganiu zagrożeniom ze strony pracowników, monitorując i kontrolując aktywność kont uprzywilejowanych, wykrywając nietypowe zachowania i alarmując zespoły ds. bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.


Zarządzanie dostępem przez strony trzecie


Dostawcy i kontrahenci zewnętrzni często wymagają dostępu do systemów i danych organizacji. Jednak udzielanie dostępu tym podmiotom zewnętrznym może zwiększać ryzyko cyberataków i naruszeń danych. Rozwiązania PAM mogą pomóc organizacjom w zarządzaniu dostępem przez strony trzecie, egzekwując ścisłe kontrole, monitorując aktywność i wycofując dostęp w razie konieczności.


Zgodność z wymaganiami


Rozwiązania PAM pomagają organizacjom spełnić wymagania zgodności z regulacjami takimi jak PCI-DSS, SOX, HIPAA, NIST, GDPR lub ISA/IEC 62443, zapewniając narzędzia do monitorowania i kontrolowania dostępu do uprzywilejowanych kont, generowania raportów zgodności oraz utrzymywania śladów audytowych.


Zbieranie dowodów


Funkcja wyszukiwania pozwala użytkownikowi filtrować określone słowa kluczowe z danych wprowadzonych podczas podejrzanych sesji. Gdy dochodzi do naruszenia danych, firma będzie mogła szukać dowodów lub śladów przestępstwa.
Po przeczytaniu tego artykułu powinieneś mieć lepsze zrozumienie najważniejszych cech PAM i jego znaczącego wpływu na bezpieczeństwo zdalnego dostępu. Dostarczając narzędzi do ochrony wrażliwych danych, wykrywania i zapobiegania wewnętrznym zagrożeniom, zarządzania dostępem dla podmiotów zewnętrznych, spełniania wymagań zgodności oraz zbierania dowodów w przypadku naruszenia danych, PAM stał się kluczowym rozwiązaniem dla nowoczesnych organizacji. W dzisiejszym świecie, w którym naruszenia danych i cyberataki stają się coraz bardziej powszechne, jest to niezbędna praktyka z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego, która powinna być priorytetem dla wszystkich firm, które cenią swoje bezpieczeństwo.