Zrozumienie podstaw systemów zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM)

Czy coraz więcej słyszysz o systemach zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) i chcesz zrozumieć, dlaczego ta rozwiązanie staje się tak popularne? Chodzi o  cyberbezpieczeństwo!

Wraz ze znacznym wzrostem popularności modeli pracy zdalnej, częstość naruszeń danych lub utraty własności intelektualnej znacznie wzrosła. Wszystkie nowoczesne firmy borykają się z problemem zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do krytycznych zasobów biznesowych. To główny powód, dlaczego systemy PAM stały się niezbędnym narzędziem dla organizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, możesz także przeczytać „Znaczenie PAM dla nowoczesnych organizacji”.

Czym jest Zarządzanie Dostępem Uprzywilejowanemu (PAM)?

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM) to technologia używana do zabezpieczania, kontrolowania i monitorowania zdalnego dostępu do zasobów organizacji. Skupia się na użytkownikach o uprzywilejowanych kontach, ponieważ ich konta zwykle posiadają najwyższy poziom dostępu, który w niewłaściwych rękach może stanowić znaczące zagrożenie dla krytycznych danych biznesowych. Rozwiązania PAM zostały zaprojektowane w celu zapewnienia, że tylko uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do systemów, aplikacji i danych uznanych za wrażliwe dla firmy.

Jak działa PAM?

Systemy PAM działają jako kombinacja technologii i najlepszych praktyk w celu zarządzania dostępem uprzywilejowanym w całej infrastrukturze IT organizacji. Istnieje kilka ważnych cech PAM, na które należy zwrócić uwagę:

  • kontrole dostępu,
  • zarządzanie hasłami,
  • zarządzanie sesjami uprzywilejowanymi,
  • audytowanie i raportowanie,
  • zapewnienie zgodności.

Opiszmy powyższe funkcjonalności, aby lepiej zrozumieć PAM i jego znaczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Kluczowe funkcjonalności PAM

Główne funkcjonalności PAM to narzędzia kontroli dostępu. Zapewniają one, że tylko uprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do uprzywilejowanych kont i danych. Według podejścia Zero Trust, rozwiązania PAM gwarantują, że użytkownicy mają dostęp do określonych aplikacji i kont tylko wtedy, gdy jest to potrzebne i dla określonego celu. Administratorzy mogą definiować i harmonogramować dostępność zasobów dla użytkowników oraz kontrolować ich zgodność z wymaganiami.
Następną kluczową funkcją, którą wymieniono, jest zarządzanie hasłami. Rozwiązania PAM pomagają wprowadzać silne polityki hasłowe dla uprzywilejowanych kont. Narzędzia do zarządzania hasłami zapewniają, że hasła uprzywilejowanych kont są unikalne, złożone i regularnie zmieniane, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. Jest to istotne w dzisiejszych czasach, gdy skradzione lub skompromitowane poświadczenia są jednym z najczęstszych początkowych wektorów ataku na naruszenie danych.

Narzędzia zarządzania sesjami uprzywilejowanymi pozwalają organizacjom rejestrować i audytować sesje uprzywilejowane, co pomaga w wykrywaniu i badaniu podejrzanej aktywności. Niektóre rozwiązania PAM zapewniają interakcję w czasie rzeczywistym podczas sesji użytkowników, umożliwiając administratorom dołączenie, udostępnienie, wstrzymanie lub zakończenie dowolnej potencjalnie podejrzanej sesji natychmiast po wykryciu niebezpiecznego zachowania. Ten sposób działania jest głównie skierowany przeciwko zagrożeniom wewnętrznym, które stają się coraz bardziej powszechne. Złośliwy pracownik wewnętrzny to zwykle obecny lub były pracownik lub partner biznesowy z uprzywilejowanym dostępem do wrażliwych danych lub krytycznej infrastruktury firmy. Dzięki funkcjonalnościom PAM, cała aktywność uprawnionych użytkowników jest stale monitorowana i rejestrowana, dzięki czemu złośliwe działania można łatwo śledzić i blokować.Podsumowując, Privileged Access Management (PAM) to technologia służąca do zabezpieczania, kontrolowania i monitorowania zdalnego dostępu do zasobów organizacji. Koncentruje się na użytkownikach posiadających uprawnienia administracyjne, ponieważ ich konta zazwyczaj posiadają najwyższy poziom dostępu, który w niewłaściwych rękach może stanowić znaczne zagrożenie dla krytycznych danych biznesowych. PAM zapewnia, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do systemów, aplikacji i danych uznanych za wrażliwe dla firmy.

Główne funkcjonalności PAM to narzędzia do kontroli dostępu. Zapewniają one, że tylko upoważnieni użytkownicy mają dostęp do kont i danych posiadających uprawnienia administracyjne. Narzędzia do zarządzania hasłami zapewniają, że hasła użytkowników posiadających uprawnienia administracyjne są unikalne, skomplikowane i regularnie zmieniane, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
Narzędzia do zarządzania sesjami posiadających uprawnienia administracyjne pozwalają na rejestrowanie i audytowanie sesji, co pomaga w wykrywaniu i dochodzeniu w sprawie jakiejkolwiek podejrzanej aktywności. Funkcjonalności audytowania i raportowania odgrywają również kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa. Dzięki nim, po wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa, możliwe jest skanowanie na ślady lub dowody przestępstwa.

Systemy PAM odgrywają również kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z różnymi przepisami, takimi jak PCI-DSS, SOX, HIPAA, NIST, GDPR lub ISA/IEC 62443. PAM pomaga organizacjom zaimplementować kontrole zarządzania dostępem, monitorować sesje posiadające uprawnienia administracyjne, generować raporty zgodności i utrzymywać dzienniki audytu, aby wykryć i zbadać wszelką podejrzaną aktywność.
Implementacja systemu PAM staje się niezbędna dla większości organizacji w celu zabezpieczenia ich infrastruktury IT i wrażliwych aktywów. Systemy PAM pomagają firmom skutecznie zarządzać kontami posiadającymi uprawnienia administracyjne, ograniczać i zabezpieczać dostęp do wrażliwych systemów i danych, przeprowadzać regularne audyty i spełniać wymagania regulacyjne. Dzięki wdrożeniu systemów PAM, organizacje mogą zmniejszyć ryzyko zagrożeń ze strony wewnętrznych użytkowników oraz cyberataków i zapewnić integralność i poufność swoich danych.