PAM vs IAM: Czym się różnią i dlaczego to ma znaczenie?

Jak wspomnieliśmy w naszych wcześniejszych artykułach, pandemia silnie wpłynęła na sposób pracy. Spowodowała niemal natychmiastowe wdrożenie skutecznego zdalnego dostępu do zasobów firmowych i spopularyzowała rozproszone modele pracy do takiego stopnia, że w obecnej rzeczywistości nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez tej możliwości.
To globalne zjawisko wywołało potrzebę efektywnego zarządzania zdalnym dostępem do zasobów firmowych. W tym weryfikację, uwierzytelnianie i ścisłą kontrolę uprawnień użytkowników do pracy z wszystkimi zasobami biznesowymi.
I to właśnie tutaj przychodzą z pomocą systemy zarządzania dostępem, takie jak IAM i PAM. Oba służą do zarządzania i zabezpieczania dostępu użytkowników do zasobów firmy, ale ich zakres działania różni się. Główna różnica polega na tym, że Identity and Access Management (IAM) identyfikuje i autoryzuje każdego użytkownika w organizacji, podczas gdy Privileged Access Management (PAM) skupia się na zabezpieczaniu i ograniczaniu dostępu dla pracowników o uprawnieniach specjalnych, którzy pracują z bardziej wrażliwymi danymi.
Teraz omówmy funkcjonalności IAM i PAM oraz dlaczego są one istotne dla firm.

Co to jest IAM?

Identity and Access Management (IAM) to połączenie polityk, usług i technologii służących do weryfikacji tożsamości i uwierzytelniania użytkowników. Może on obejmować rozwiązania takie jak Single Sign-On lub Multi-Factor Authentication, a także Privileged Access Management (!), którego opis znajduje się później w artykule. IAM ma głównie na celu zarządzanie tożsamością użytkowników, takich jak pracownicy, kontrahenci, partnerzy i klienci, oraz ich dostępem do różnych zasobów, takich jak aplikacje, bazy danych, sieci i pliki.

Co to jest PAM?

Privileged Access Management (PAM) może być podzbiorem szerszego rozwiązania IAM i skupia się na zarządzaniu dostępem uprzywilejowanych użytkowników do wrażliwych systemów i danych. Dotyczy to pracowników, którzy mają podniesione prawa dostępu i pracują z wrażliwymi danymi, takimi jak administratorzy systemów, administratorzy sieci, DevOps lub zasoby ludzkie. Ci użytkownicy mają dostęp do kluczowych zasobów, co czyni ich głównymi celami ataków cybernetycznych.
PAM zapewnia zestaw narzędzi i procesów do zarządzania dostępem uprzywilejowanych użytkowników, w tym zarządzanie hasłami, monitorowanie sesji, kontrolę dostępu i rejestrowanie audytów. PAM pomaga również w egzekwowaniu zasady Zero Trust, co oznacza, że użytkownikom przyznaje się tylko minimalny dostęp niezbędny do wykonywania ich funkcji.
Nowoczesne systemy PAM mogą oferować szeroki zakres unikalnych rozwiązań, takich jak funkcje oparte na sztucznej inteligencji lub przetwarzanie OCR. Wszystkie te funkcjonalności mogą pomóc utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa zasobów firmy oraz zapewnić potężny zestaw narzędzi, które pomagają wykryć ślady lub dowody przestępstwa w przypadku naruszenia danych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wiodących na rynku rozwiązaniach PAM, zapraszamy do zapoznania się z Fudo Enterprise.

Obie technologie mają na celu zapewnienie odpowiedniego dostępu odpowiednich osób do odpowiednich zasobów w odpowiednim czasie, ale istnieją między nimi znaczące różnice.
Po pierwsze, IAM zajmuje się zarządzaniem wygodnym dostępem wszystkich użytkowników do wszystkich zasobów, podczas gdy PAM skupia się na zarządzaniu audytowalnym dostępem użytkowników z uprawnieniami dostępu do wrażliwych systemów i danych. Następnie, głównym zadaniem systemów IAM jest zarządzanie tożsamościami użytkowników, ich atrybutami i prawami dostępu do wielu systemów i aplikacji, podczas gdy rolą PAM jest zarządzanie dostępem użytkowników z uprawnieniami do konkretnych systemów i danych. Wreszcie, IAM zapewnia kontrolę dostępu opartą na rolach użytkowników w oparciu o ich funkcje i odpowiedzialności, podczas gdy PAM implementuje kontrolę dostępu zgodnie z filozofią Zero Trust. Podsumowując, musimy myśleć o systemach PAM jako dodatkowej warstwie zabezpieczeń dla dostępu z uprawnieniami, podczas gdy IAM jest bardziej ogólnym pojęciem.
Poniżej znajduje się tabela porównująca funkcjonalności wymienionych systemów zarządzania.

 

IAM koncentruje się na:

PAM koncentruje się na:

Zakres:

  • zarządzanie dostępem wszystkich użytkowników do wszystkich zasobów.
  • zarządzanie dostępem uprzywilejowanych użytkowników do wrażliwych systemów i danych.

Fokus:

  • zapewnianie wygodnego i bezpiecznego dostępu.
  • zapewnienie bezpiecznego dostępu możliwego do audytowania.

Bezpieczeństwo:

  • zapewnienie bezpiecznego dostępu dla wszystkich użytkowników.
  • zapewnienie dodatkowej warstwy zabezpieczeń dla dostępu uprzywilejowanych użytkowników.

Kontrola dostępu:

  • kontrola dostępu oparta na rolach użytkowników, oparta na funkcjach i odpowiedzialnościach.
  • zapewnienie dodatkowej warstwy zabezpieczeń dla dostępu uprzywilejowanych użytkowników.

Zarządzanie dostępami: 

  • zarządzanie tożsamościami, atrybutami i prawami dostępu użytkowników do wielu systemów i aplikacji.
  • zarządzanie dostępem uprzywilejowanych użytkowników do konkretnych systemów i danych.

Zarówno IAM, jak i PAM są ważne dla bezpieczeństwa organizacji, ale skupiają się na różnych obszarach związanych z bezpieczeństwem. IAM zapewnia scentralizowaną platformę do zarządzania tożsamością użytkowników i prawami dostępu do różnych systemów i aplikacji, pomagając firmom usprawnić zarządzanie dostępem, poprawić produktywność użytkowników oraz zmniejszyć ryzyko naruszeń danych spowodowanych nieautoryzowanym dostępem.
W tym samym czasie PAM zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa dla uprzywilejowanego dostępu, który jest kluczowy dla ochrony wrażliwych danych i systemów przed cyberatakami. Pomaga firmom w egzekwowaniu podejścia Zero Trust, monitorowaniu aktywności uprzywilejowanych użytkowników oraz w spełnianiu wymagań regulacyjnych. Faktycznie, PAM może być częścią IAM, ponieważ jest skierowany bezpośrednio do kont i użytkowników posiadających uprawnienia.
Jak widać, IAM i PAM zapewniają uzupełniające narzędzia i procesy, które pomagają nowoczesnym organizacjom skutecznie zarządzać kontrolą dostępu, co jest kluczowe dla ochrony ich infrastruktury IT i wrażliwych zasobów przed cyberatakami i naruszeniami danych. Aby dowiedzieć się więcej na temat PAM, polecamy również lekturę artykułu „Znaczenie zarządzania uprzywilejowanym dostępem dla nowoczesnych organizacji”.